U weet nu wat OHSAS 18001 is. Nu wilt u een OHSAS 18001 certificering behalen. Maar wat moet u nu precies doen voor een OHSAS 18001 certificering?

Wat moet u doen om OHSAS 18001 certificering te behalen

In het kort komt het er op neer dat u voor een OHSAS 18001 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de OHSAS 18001 norm worden gesteld.

Wat kan De Vaart doen voor OHSAS 18001 certificering

U kunt natuurlijk zelf een OHSAS 18001 managementsysteem ontwikkelen en implementeren, maar wij van adviesbureau De Vaart hebben hier jarenlange ervaring mee. Op basis van deze jarenlange ervaring hebben wij een OHSAS 18001 managementsysteem ontwikkeld dat:

  • als uitgangspunt de organisatie van de klant heeft en niet de norm waaraan het moet voldoen,
  • beknopt, praktisch, herkenbaar en digitaal is,
  • waar alle belast uit is verwijderd en,
  • heel dicht bij de werkwijze van de klant blijft.

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor OHSAS 18001 certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden en zal het draagvlak voor OHSAS 18001 certificering optimaal zijn.

Veiligheidshandboek om OHSAS 18001 certificering te behalen

Wanneer alle procedures, formulieren en overige documenten voor OHSAS 18001 certificering verzameld en ontwikkeld zijn, dienen deze opgenomen te worden in een OHSAS 18001 veiligheidshandboek. Voor een OHSAS 18001 veiligheidshandboek heeft u verschillende opties.

U kunt het OHSAS 18001 veiligheidshandboek uitprinten en bij één ieder op werkplek plaatsen. Dit is echter niet wat wij van De Vaart u zullen adviseren. Wij zullen u adviseren om het gehele managementsysteem op te nemen in een digitaal handboek.

Digitaal veiligheidshandboek om OHSAS 18001 certificering te behalen

Het digitale OHSAS 18001 veiligheidshandboek, om OHSAS 18001 certificering te behalen, zal speciaal voor uw onderneming worden ontworpen en is te vergelijken met een intranetpagina. Deze intranetpagina is voor iedereen makkelijk en direct bereikbaar, waarbij naast de “verplichte” documenten, tevens overige relevante documenten, nieuwtjes en belangrijke mededelingen aan het handboek kunnen worden toegevoegd.

Klik hier om een voorbeeld van het digitale handboek te bekijken. Een aantal procedures en bijlagen zijn als voorbeeld aan het digitale OHSAS 18001 handboek toegevoegd.

Audit voor OHSAS 18001 certificering

Wanneer u een OHSAS 18001 managementsysteem hebt opgezet en deze heeft geïmplementeerd binnen de organisatie. Kunt u een OHSAS 18001 audit laten uitvoeren. Een externe toets voor OHSAS 18001 certificering, waarbij u moet aantonen dat u alle verplichte documenten heeft en dat u werkt zoals u in uw OHSAS 18001 managementsysteem heeft beschreven. Worden er tijdens deze externe OHSAS 18001 audit geen kritische afwijkingen geconstateerd, dan wordt uw organisatie voorgedragen voor OHSAS 18001 certificering.

OHSAS 18001 certificering behalen

Voldoet uw OHSAS 18001 managementsysteem aan de eisen van de OHSAS 18001 norm, en is dit door een certificerende instantie getoetst, dan wordt u voorgedragen voor OHSAS 18001 certificering en ontvangt u het certificaat ter bewijs.

Ervaren consultant die helpt bij OHSAS 18001 Audit

Dankzij het advies van onze deskundige adviseurs op het gebied van OHSAS 18001 is uw organisatie optimaal ingericht op de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers, ook bereiden we u voor op de externe OHSAS 18001 audit. Onze consultants helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan alle eisen van de OHSAS 18001 norm. Hierbij gaat de adviseur die uw organisatie helpt te werk volgens een speciaal ontwikkeld OHSAS 18001 managementsysteem. Dit managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie de externe audit met goed gevolg afrond en voldoet aan alle eisen van de OHSAS 18001 norm. Het advies dat onze consultant uitbrengt is altijd afgestemd op de huidige werkwijze binnen uw organisatie. Onze adviseurs hanteren dan ook een praktische, no-nonsens en resultaatgerichte aanpak. Op deze manier kunt u er met ons advies vanuit gaan dat u binnen korte tijd voldoet aan alle eisen van de OHSAS 18001 norm.

Vragen over OHSAS 18001 certificering behalen

Heeft u nog vragen over OHSAS 18001 certificering, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies op het gebied van certificering.