VCU – Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

VCU staat voor Veiligheids Checklist voor Uitzendorganisatie. Hier is een aparte veiligheidschecklist voor opgesteld. Dit komt omdat de eisen uit de VCA bedrijfscertificering niet helemaal passen bij een uitzendorganisaties. Daarom is er de VCU voor de deze branche waar de werkzaamheden met verhoogde veiligheidsrisico`s, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie, mee kunnen beheersen. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken en maar er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar een dergelijk certificaat vragen.

Om VCU-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA cursus volgen (indien gevraagd door de opdrachtgever) en moet het uitzendbureau (of detacheringsbureau) voldoen aan de vragen in de Veiligheids Checklist voor Uitzendbureaus (VCU). De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet u positief kunnen beantwoorden. Maar u moet dit ook kunnen aantonen! Middels een VCU-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCU-checklist te voldoen. Tot slot is ook de NEN 4400 als eis in de VCU certificering meegenomen.

VCU en de Arbowet

De VCU heeft primair als doel de veiligheid op de werkvloer voor de medewerker te vergroten. Het positieve bijkomende effect van de VCU is echter dat, wanneer u aan de VCU voldoet, u ook aan een groot gedeelte van de eisen uit de Arbowet voldoet. Een groot gedeelte. Het is dus niet zo dat u aan alle eisen van de Arbowet voldoet wanneer uw onderneming VCU gecertificeerd is.

Vragen over de VCU

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de VCU, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.