Informatiebeveiliging

Informatiesystemen worden complexer en geavanceerder en spelen tegelijkertijd een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Vaak wordt er gewerkt met privacygevoelige informatie, waarbij datalekken tot serieuze problemen kunnen leiden. Daarom is het noodzakelijk om de informatiesystemen goed te beveiligen. Met ISO 27001 certificering voor uw bedrijf laat u zien dat u op de juiste manier met vertrouwelijke informatie omgaat.

Elke zorginstelling moet voldoen aan de NEN 7510. Dit is een Nederlandse norm en staat voor “Medische Informatica – Informatiebeveiliging in de zorg”. In deze norm wordt beschreven welke maatregelen zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan. Natuurlijk is niet elke organisatie hetzelfde, vandaar dat er ook niet één algemeen toepasbaar stelsel van maatregelen voor het inrichten van de informatiebeveiliging is.

Workshop

Om u inzicht te bieden in het proces naar ISO 27001 / NEN 7510 certificering hebben we een workshop georganiseerd. De workshop “In 4 uur duidelijk op weg naar ISO 27001 / nen 7510” zal op 21 september plaatsvinden. U bent na het volgen van de workshop niet gecertificeerd maar u heeft wel een duidelijke routekaart van wat er nodig is om uw bedrijf te certificeren.

Inschrijven voor de workshop

Meer informatie over de workshop of direct inschrijven? Klik dan op de groene knop hieronder om naar de inschrijfpagina te gaan.