Advisering

Organisatieadviesbureau De Vaart biedt een aantal vormen van advisering aan. Deze vormen van advisering lijken uiteen te lopen, maar hebben allemaal de praktische, no-nonsense en resultaatgerichte aanpak met elkaar gemeen.

Organisatieadvies

Ons doel is ervoor te zorgen dat jij als ondernemer meer grip krijgt op de bedrijfsvoering. De Vaart heeft door haar jarenlange ervaring (onder andere in het MKB) op verschillende gebieden veel kennis opgebouwd waarmee zij in staat is haar klant van het juiste, praktische en resultaatgerichte advies te voorzien.

De adviezen en begeleiding die wij geven zijn gestoeld op onze waarnemingen binnen het bedrijf. Wij spreken de medewerkers op hun werkplek en vragen ze om hun uitspraken te onderbouwen met voorbeelden. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de werkelijkheid. Vervolgens doen wij voorstellen. Deze worden gelijk uitgewerkt in concept afspraken (dus meestal geen lijvig rapport). Dit kan bijvoorbeeld zijn in een actielijst, een functieomschrijving, of een stuk procedure omschrijving. Dit concept wordt ter beoordeling en goedkeuring doorgesproken met de betrokkenen. Als deze akkoord zijn, dan bewaken wij desgewenst ook het nakomen van deze afspraken. Ons werk doen wij dus altijd in het zicht, bij jouw organisatie op locatie.

Lees meer over organisatieadvies

Certificeringsadvies

In het geval van certificeringsadvies, volgen we niet standaard de eisen van de norm. We volgen de behoeften en wensen van jouw organisatie en zorgen er vervolgens voor dat je daarmee ook voldoet aan de norm, met als resultaat: het gewenste certificaat. Maar het belangrijkste resultaat gaat verder dan dat. De processen – intern en extern – zullen beter verlopen, je blijft interne efficiëntieslagen maken en kostenbesparingen worden mogelijk gemaakt.

Als wij een managementsysteem opstellen, dan doen wij dit in nauwe samenwerking met jou en je medewerkers. Wij vinden het namelijk belangrijk dat het managementsysteem praktisch en werkbaar is. Het managementsysteem zal daarom moeten aansluiten op het huidige bedrijfsproces.

Om inzicht te krijgen in het huidige bedrijfsproces zal een van onze deskundige adviseurs je organisatie een aantal keer bezoeken. Onze adviseurs verzamelen dan informatie over o.a. de structuur van de organisatie, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de standaard documentatiedragers. Op basis van het huidige bedrijfsproces beoordeelt onze adviseur welke aanpassingen nodig zijn voor een betere bedrijfsvoering, of voor een certificering conform een specifieke norm.

Aan het einde van ieder bezoek spreekt onze adviseur een actielijst met je door. De opvolging van de acties op deze lijst controleren jullie samen tijdens het volgende bezoek. Natuurlijk zorgt de adviseur ervoor dat de “verstoring” van de werkzaamheden minimaal is.

Lees meer over certificeringsadvies

Meer informatie over advies door De Vaart

Heb je nog vragen over organisatie- en/of certificeringsadvisering door De Vaart? Neem contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs voorzien je graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.