Milieu & MVO

Certificeringsadvies Milieu & MVO

Ben je op zoek naar een certificaat op het gebied van milieu en MVO omdat een opdrachtgever dit vereist? Of wil je zelf stappen zetten op het gebied van duurzaamheid? Wat de achterliggende reden ook is, Organisatieadviesbureau De Vaart kan je helpen en adviseren bij het behalen, behouden of onderhouden van het certificaat.

Of het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot, het aantonen van de betrouwbaarheid van producten of diensten, het aantonen dat je organisatie zich bezig houdt met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (door middel van een EcoVadis certificaat); bij De Vaart ben je aan het juiste adres.

Wij begeleiden en adviseren graag op het gebied van:

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm voor milieubewust werken. In deze richtlijnen staat opgenomen wat je moet doen om de milieu impact van je organisatie te bepalen, milieubewuste uitvoering van activiteiten te borgen en je milieuprestaties continue te verbeteren. Deze norm heeft dezelfde opbouw als andere ISO normen, en is daarmee eenvoudig te implementeren in een door De Vaart opgezet managementsysteem. ISO 14001 is een van de 3 pijlers van een compleet KAM management systeem.

Advies ISO 14001

MVO-Prestatieladder

MVO prestatieladder is de norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een overzichtelijk handvat om MVO aantoonbaar te maken voor de buitenwereld. De MVO Prestatieladder brengt de bekende People, Planet en Profit samen in een set van hanteerbare eisen waaraan je bedrijf invulling kan geven. De ladder kent vijf niveaus. Als je je laat certificeren, is de certificering een momentopname van je duurzame ontwikkeling op dat moment. Je certificeert op één van de vijf niveaus / treden. Voor niveau 1 en 2 geldt dat je met 1 jaar door moet groeien naar een volgend (opstap)niveau. Vanaf niveau 3 is verder ‘opklimmen’ niet vereist. Deze norm heeft dezelfde opbouw als andere ISO normen, en is daarmee eenvoudig te implementeren in een door De Vaart opgezet managementsysteem.

Advies MVO Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een richtlijn dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en vanuit hier een aanzet geeft tot verdere CO2-reductie. Steeds meer klanten vragen hier bij een aanbesteding of tender om. Het is zelfs zo dat je ene fictieve korting kunt krijgen wanneer je een CO2-Prestatieladder niveau hebt behaald. Hoe hoger u de ladder “beklommen” hebt, hoe meer voordeel u hebt ten opzichte van concurrenten. De vaart helpt je een CO2-bewust certificaat op het gewenste niveau te behalen.

Advies CO2-Prestatieladder

EcoVadis

EcoVadis is een onafhankelijke organisatie, welke in meer dan 95 landen en 150 sectoren organisaties beoordeelt op het gebied van MVO. Het EcoVadis platform wordt wereldwijd gebruikt om MVO en duurzaamheid meetbaar te maken. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een vragenlijst bestaande uit 5 MVO-thema’s, waarbij gevraagd wordt of beleid, beheersmaatregelen en doelstellingen op deze thema’s zijn geïmplementeerd. De inhoud van de vragenlijst is geheel afhankelijk van type en omvang bedrijf. Na de beoordeling van de documentatie geeft EcoVadis een bronzen, zilveren, gouden of platina medaille af. De Vaart borgt de elementen uit de 5 MVO-thema’s op een praktische wijze binnen jouw bedrijf, om de gewenste medaille te behalen.  

Advies EcoVadis