Veiligheidsladder

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder meet het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties en stuurt aan op het bewust veilig handelen. Het draait allemaal om de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. De Veiligheidsladder vraagt niet zozeer om gekeurd materieel of een goed werkende BHV-organisatie, maar meer om organisatiebreed veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsladder heeft dus een andere focus dan VCA of ISO 45001.

De ladder bestaat uit vijf treden en telt zes bedrijfsaspecten, van leiderschap & betrokkenheid tot audits & statistieken. Aan de hand van de risicomatrix van de ViA bepaalt je zelf op welke trede je minimaal hoort te certificeren. Organisaties die de Governance Code hebben ondertekend, vereisen vanaf 2022 minimaal niveau 2 (Trede 2) van hun toeleveranciers en vanaf januari 2025 is minimaal Trede 3 vereist.

Je leest hieronder meer over de Veiligheidsladder, wat het voor je organisatie betekent en wat Organisatieadviesbureau De Vaart daarbij kan betekenen. Wil je meer informatie over deze norm of hoe wij dat borgen bij onze klanten? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze ervaren adviseurs.

Voordelen Veiligheidsladder

Het behalen van een Veiligheidsladder certificaat heeft verschillende voordelen, zowel extern als intern.

Externe voordelen Veiligheidsladder

Het belangrijkste waar rekening mee gehouden moet worden is de verplichting om gecertificeerd te zijn, indien je wenst te werken met organisaties die de Governance Code hebben ondertekend. Op dit moment gaat het nog om een verplichting van minimaal Trede 2, maar vanaf januari 2025 is dit minimaal Trede 3.

Het belangrijkste externe voordeel is dus dat je organisatie alleen in aanmerking komt om mee te dingen bij aanbestedingen waanneer je in het bezit bent van een Veiligheidsladder certificaat. Hiermee wordt tegelijkertijd de betrouwbaarheid naar externen verhoogd en levert het een commercieel voordeel op.

Interne voordelen Veiligheidsladder

Wellicht nog belangrijker dan de externe voordelen, brengt het implementeren van een Veiligheidsladder systeem ook diverse interne voordelen op. Het systeem dat we bouwen is geeft de handvatten om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken en verbetering door te voeren, niet alleen tijdens de implementatie, maar juist ook daarna. Op die manier ben je als organisatie in staat om continu te blijven verbeteren. Denk aan zaken zoals:

 • Is er een duidelijke strategie op het gebied van veiligheid en is deze correct uitgerold binnen het bedrijf?
 • Is onze organisatiestructuur logisch en is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht?
 • Zijn onze (werk)processen rondom veiligheid efficiënt?

Bij interne voordelen van een Veiligheidsladder certificaat, gaat het onder andere om:

 • het verbeteren van de veiligheidscultuur.
 • het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers.
 • het terugdringen van ongevallen en gevaarlijke situaties bij medewerkers.
 • meer inzicht in de veiligheidscultuur binnen de organisatie.
 • het biedt handvatten om de organisatie en processen structureel en continu te verbeteren.
content temporary

Hoe behaal je het Veiligheidsladder certificaat?

Hoe de Veiligheidsladder in de praktijk gerealiseerd wordt, is voor ieder bedrijf anders. De vijf treden zijn over het algemeen abstract, waardoor er voor elke organisatie gekeken moet worden hoe de treden behaald worden.

Het handboek Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) geeft het kader voor de certificatie op de Veiligheidsladder. Alle eisen die nodig zijn om aan een bepaalde trede te voldoen, staan in dit handboek weergegeven. Het handboek geeft ook richtlijnen over op welke manier de beoordeling van een bepaald aspect zal plaatsvinden.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met alles wat komt kijken bij het behalen van een Veiligheidsladder certificaat. Wij begeleiden je organisatie graag bij het gehele proces om te certificeren voor de Veiligheidsladder.

Verschillende certificaten

Een organisatie kan zich op vier manieren laten kwalificeren en daarmee aantonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald. De vier manieren zijn:

 • SCL Original: met SCL Original certificaat met trede als resultaat
 • SCL: met SCL certificaat met trede als resultaat
 • SCL Light: met SCL Light statement met trede-indicatie als resultaat
 • Approved Self Assessment: met bewijs dat proces goed is gevolgd zonder trede-vermelding als resultaat

Vragenlijst voor zelfevaluatie

Wil je weten hoe je bedrijf op het moment presteert? Daarvoor kan de vragenlijst voor zelfevaluatie gebruikt worden. Met de SAQ (Self Assessment Questionnaire) wordt aan de hand van een aantal vragen de huidige veiligheidscultuur binnen de organisatie getoetst. De SAQ is opgebouwd aan de hand van het certificeringsschema van de Veiligheidsladder en opgedeeld in zes bedrijfsaspecten:

 • Leiderschap & Betrokkenheid
 • Beleid & Strategie
 • Organisatie & Opdrachtnemers
 • Werkplek & Procedures
 • Afwijkende Communicatie
 • Audits & Statistieken

Een adviseur van De Vaart komt graag bij je organisatie langs voor meer informatie over de SAQ en de verschillende manieren van certificeren binnen de Veiligheidsladder.

Wat kan je van De Vaart verwachten?

Bij Organisatieadviesbureau De Vaart kan je terecht voor certificeringadvies en organisatieadvies. Wij begeleiden je bij jouw vraagstukken naar een oplossing die écht werkt voor jouw specifieke situatie. Er is geen sprake van een standaard werkwijze, maar we werken volgens een op maat gemaakt plan voor de organisatie.

In het geval van certificeringsadvies, volgen we niet standaard de eisen van de norm. We volgen de behoeften en wensen van jouw organisatie en zorgen er vervolgens voor dat je daarmee ook voldoet aan de norm, met als resultaat: het gewenste certificaat. Maar het belangrijkste resultaat gaat verder dan dat. De processen – intern en extern – zullen beter verlopen, je blijft interne efficiëntieslagen maken en kostenbesparingen worden mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Klik dan hier.

Onze werkwijze

neem contact op

Direct contact met één van onze adviseurs.

Bel naar 010 26 88 015 of stuur een mail naar info@devaart.nl en stel je vraag geheel vrijblijvend.

De vijf treden of niveaus van de Veiligheidsladder

Zoals aangegeven, bestaat de Veiligheidsladder uit vijf treden. Je bepaalt aan de hand van de risicomatrix van de ViA zelf op welke trede je wilt certificeren. Op dit moment gaat het nog om een verplichting van minimaal Trede 2, maar vanaf januari 2025 is dit minimaal Trede 3. Hieronder leggen wij uit wat de 5 treden – oftewel niveaus – inhouden.

stap 1

Bij bedrijven op de eerste trede van de Veiligheidsladder wordt geen aandacht besteed aan preventieve veiligheidsactiviteiten. Er heerst de mentaliteit dat er toch niets fout gaat, en er wordt weinig tot niets geïnvesteerd in het verbeteren van veiligheidsgedrag. ‘Wat niet weet, wat niet deert’ is een mentaliteit die bij deze bedrijven de overhand heeft. Dit is natuurlijk niet het gewenste gedrag.

Deze trede van de Veiligheidsladder wordt dan ook niet beloond.

2

De tweede trede van de Veiligheidsladder houdt in dat een bedrijf aanpassingen maakt nadat er iets fout gaat. Er worden dus geen tot weinig voorzorgsmaatregelen genomen, maar dingen veranderen nadat er iets mis gegaan is. Mensen zien zichzelf eerder als het slachtoffer van een fout dan als de verantwoordelijke. Daardoor is de verandering vaak van korte duur. Dit gedrag wordt slechts matig gewaardeerd.

De veranderingen zijn vaak niet blijvend, maar er wordt in ieder geval aandacht aan de veiligheid besteed.

stap 1

Bij de derde trede van de Veiligheidsladder stelt een bedrijf zich kwetsbaar op. Er wordt verantwoordelijkheid genomen. Dit komt vaak voort uit eigenbelang. De grootste motivatie is ‘wat levert het mij op?’. De verantwoordelijkheid wordt vooral door het (hogere) management genomen. Dit betekent dus dat er nog niet binnen het gehele bedrijf genoeg aandacht aan wordt besteed. Toch is het een positieve ontwikkeling, omdat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan veiligheid en omdat er preventieve maatregelen genomen worden.

Deze trede van de Veiligheidsladder wordt gewaardeerd en is vanaf januari 2025 verplicht.

4

De vierde trede van de Veiligheidsladder betekent dat veiligheid een hoge prioriteit heeft bij een bedrijf. Er wordt voortdurend gewerkt aan de verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Zo worden medewerkers bijvoorbeeld gemotiveerd om elkaar te wijzen op onveilig gedrag en het actief te verbeteren. Het bedrijf voert verbeteringen stelselmatig in en evalueert die ook.

Bij deze trede van de Veiligheidsladder wordt veilig werken gezien als een eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Dit wordt hoog gewaardeerd.

5

De vijfde trede is het hoogste niveau van de Veiligheidsladder. Hierbij is veiligheid helemaal geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van een organisatie. Bij reflectie en evaluatie is het een vast onderdeel dat ter sprake komt, zowel binnen de organisatie als met branchegenoten. Medewerkers zijn gewend om altijd rekening te houden met de veiligheid binnen het bedrijf.

Deze vijfde trede van de Veiligheidsladder wordt zeer hoog gewaardeerd.

Veiligheidsladder certificaat: 3 jaar geldig

De Veiligheidsladder certificering is een driejarige cyclus met jaarlijkse audits. Dit wil zeggen dat het certificaat 3 jaar geldig is. Ieder jaar komt de certificerende instantie langs om te toetsen of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen.

Veiligheidsladder consultants met ruime ervaring

De consultants van De Vaart hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. Je krijgt altijd een consultant toegewezen die bij jou en je bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen jou, je medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor je organisatie.

Informatie en advies over de Veiligheidsladder

Heb je nog vragen over de Veiligheidsladder? Neem contact op met één van onze adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Onze adviseurs voorzien je graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.