De ISO 14001 norm is al geruime tijd de norm voor milieumanagementsystemen. Met een systeem, gebaseerd op de ISO 14001 norm weet u zeker dat u structureel bezig bent met het verbeteren van uw milieuprestaties. Maar…ISO 14001 certificering biedt meer!

ISO 14001 certificaat, meer dan milieumanagement

ISO 14001 certificering zorgt er niet alleen voor dat u:

  • structureel bezig bent met het milieu en de vermindering van uw milieubelasting;
  • alle wet- en regelgeving omtrent milieu beheerst die betrekking hebben op uw bedrijfsvoering.

De beheersing van zowel uw milieuprestaties, als de wet- en regelgeving vinden plaats door middel van een ISO 14001 managementsysteem gebaseerd op het plan-do-check-act model van Deming. Met dit model weet u zeker dat u beiden beheerst en dat u continu en structureel werkt aan de verbetering van uw milieuprestaties en het voldoen aan milieuwet- en regelgeving.

Wilt u meer inhoudelijke informatie over de norm klik dan op: ISO 14001 norm.

ISO 14001 certificering

U kunt ervoor kiezen enkel te werken volgens de eisen zoals deze opgenomen zijn in de ISO 14001 norm. U kunt als organisatie ook kiezen voor ISO 14001 certificering.

Een ISO 14001 certificering houdt in dat u een milieuhandboek dient op te stellen dat voldoet aan de eisen zoals deze beschreven zijn in de ISO 14001 norm, en dat u dit (management)systeem dient te implementeren binnen uw organisatie.  Tot slot moet u natuurlijk ook volgens het door u opgezette systeem gaan werken.

De Vaart heeft een ISO 14001 managementsysteem ontwikkeld:

  • waaruit alle ballast is verwijderd;
  • waarbij uw organisatie als uitgangspunt wordt genomen, en
  • dat heel dicht bij uw huidige werkwijze blijft,

met als gevolg (en de garantie) dat het systeem begrijpelijk, beknopt en herkenbaar is waardoor het draagvlak binnen de organisatie voor een ISO 14001 certificering wordt vergroot.

Klik hier voor meer informatie over ISO 14001 certificering en hoe De Vaart uw milieuhandboek opbouwt.

Wilt u meer weten over ons digitale milieuhandboek, klik dan op: milieuhandboek.

ISO 14001 certificaat

Als u een ISO 14001 milieuhandboek heeft en indien u werkt volgens het proces dat u hierin beschrijft, dan kunt een ISO 14001 certificaat behalen.

Tegenwoordig wordt een ISO 14001 certificaat steeds vaker als eis gesteld door opdrachtgevers, zowel bij aanbestedingen, als bij offerteaanvragen. Dit is zeker het geval nu de verschillende overheden stevig hebben ingezet op duurzaam inkopen. Echter zijn er naast deze specifieke externe prikkel natuurlijk tal van andere redenen waarom u ISO 14001 certificering zou willen behalen.

Lees hierover verder bij : ISO 14001 certificaat.

Om een ISO 14001 certificaat te kunnen behalen moet een controle op uw milieumanagementsysteem door een certificerende instantie (externe audit) goed doorstaan. Slaagt u hiervoor dan wordt u voorgedragen voor een ISO 14001 certificering en kan u uw ISO 14001 certificaat binnen aantal weken verwachten.

Wilt u inhoudelijk meer weten over de interne en externe controle (audit) klik dan op: ISO 14001 audit.

Ervaren consultant die helpt bij ISO 14001 Audit

Dankzij het advies van onze deskundige adviseurs op het gebied van ISO 14001 is uw organisatie optimaal ingericht op het verbeteren van de milieuprestaties, ook bereiden we u voor op de externe ISO 14001 audit. Onze consultants helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 14001 norm. Hierbij gaat de adviseur die uw organisatie helpt te werk volgens een speciaal ontwikkeld ISO 14001 managementsysteem. Dit managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie de externe audit met goed gevolg afrond en voldoet aan alle eisen van de ISO 14001 norm. Het advies dat onze consultant uitbrengt is altijd afgestemd op de huidige werkwijze binnen uw organisatie. Onze adviseurs hanteren dan ook een praktische, no-nonsens en resultaatgerichte aanpak. Op deze manier kunt u er met ons advies vanuit gaan dat u binnen korte tijd voldoet aan alle eisen van de ISO 14001 norm.

Vragen over ISO 14001 certificering

Dit is in het kort het proces om te komen tot ISO 140001 certificering. Heeft u nog vragen over ISO 14001, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.