Wat is de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een handig instrument om bedrijven en overheden te helpen bij het reduceren van CO2. De ladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteem, voor handhaving en als aanbestedingsinstrument.

Wanneer uw organisatie zich laat certificeren volgends de ladder, is dit een investering die zich terugverdiend in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Oorspronkelijk is de CO2-Prestatieladder door ProRail ontwikkeld in 2009, sinds 2011 is Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen eigenaar en beheerder.

Werkwijze CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 tm 3 heeft betrekking op de uitstoot van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten en de sector. Wanneer uw organisatie is gecertificeerd voldoet u aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. De eisen komen uit deze 4 invalshoeken:

  1. Inzicht: CO2-footprint en energiestromen bepalen
  2. Reductie: Doelstellingen voor CO2-reductie vaststellen
  3. Transparantie: Communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelnemen aan initiatieven vanuit de sector op gebied van CO2-reductie

Meer weten over de mogelijkheden?

Heeft u nog vragen over de CO2-Prestatieladder, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.