Wat is de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een slim instrument om bedrijven en overheden te helpen met het reduceren van CO2. De ladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteem, voor handhaving en als aanbestedingsinstrument.

Wanneer uw organisatie zich laat certificeren volgens de ladder, is dit een investering die zich terugverdient in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Oorspronkelijk is de CO2-Prestatieladder door ProRail ontwikkeld in 2009, maar sinds 2011 is Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen eigenaar en beheerder.

Werkwijze CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 tot en met 3 heeft betrekking op de uitstoot van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten en de sector. Wanneer uw organisatie is gecertificeerd, voldoet u aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. De eisen komen uit deze 4 invalshoeken:

  1. Inzicht: CO2-footprint en energiestromen bepalen
  2. Reductie: Doelstellingen voor CO2-reductie vaststellen
  3. Transparantie: Communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelnemen aan initiatieven vanuit de sector op het gebied van CO2-reductie

De 5 niveaus van de prestatieladder

De CO2 certificering bestaat dus uit 5 niveaus waar u voor kunt kwalificeren:

Niveau 1:
Dit niveau betekent dat u uw energiestromen kwalitatief in kaart gebracht heeft, en dat u de opties kent die u heeft voor het gebruik van duurzame energie. U communiceert ook intern en extern over het beleid dat u hanteert op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Niveau 2:
U heeft de energiestromen van u bedrijf kwantitatief in kaart gebracht. U heeft een doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Intern communiceert u over hoe u die doelen gaat bereiken, en u neemt passief deel aan minstens een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 3:
Uw bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor uw eigen uitstoot. Dit inventaris is volgens de ISO standaard opgesteld. Eventueel is het door een onafhankelijke instelling geverifieerd. U beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor uw eigen CO2-uitstoot, en communiceert intern en extern over het behalen van deze doelstellingen. Bovendien neemt u actief deel aan tenminste een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 4:
De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht. Voor twee relevante ketens heeft u een ketenanalyse uitgevoerd. U heeft kwantitatieve doelstellingen voor ketenemissies voor uw bedrijf opgesteld, en u overlegt hierover met belanghebbenden. U kunt bovendien aantonen dat u initiatiefnemer bent van een sector- en keteninitiatief.

Niveau 5:
Uw bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van uw A-leveranciers. Bovendien kunt u aantonen dat de doelstellingen op niveau 3 en 4 zijn, of worden, gerealiseerd. U werkt publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van de overheid of van een maatschappelijke organisatie, en kunt aantonen dat u een relevante bijdragen levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Waarom de CO2-Prestatieladder?

De Vaart begeleidt u, en geeft advies, wanneer u het CO2 certificaat voor uw bedrijf wilt halen, ongeacht het niveau waarvoor u zich wilt certificeren. Maar Waarom zou u eigenlijk deze CO2 certificering halen? Wanneer u zich gecertificeerd heeft op een niveau in de CO2 ladder, ontvangt u bij veel aanbestedingen 2% tot 10% fictief voordeel waarmee u goedkoper in kunt schrijven op aanbestedingen dan uw concurrenten. Hiervoor is het niet nodig om uw prijzen te verlagen. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het niveau van de CO2 ladder waarop u zich heeft laten certificeren.

Door middel van de CO2-Prestatieladder kunt u bovendien een inzicht krijgen in de gebieden waarop uw bedrijf verbeteringen door kan voeren wanneer het gaat om energieverbruik. Zo zijn er bedrijven die, door de CO2 certificering, ontdekt hebben dat zij bijvoorbeeld flink konden besparen op hun brandstofkosten of hun stroomrekening. Certificering op de CO2 ladder kan zich dus terugbetalen. Ten slotte laat u ook zien dat u rekening houdt met duurzaamheid, wat natuurlijk belangrijk is wanneer u maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Voordelen van de CO2-Prestatieladder

De voordelen van de CO2-Prestatieladder kort samengevat: u werkt actief naar energiebesparing en het verminderen van uw CO2-uitstoot. Dit zorgt ervoor dat u gaat besparen in uw kosten. Bovendien levert u een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die vastgesteld zijn in het Klimaatakkoord van Parijs. Deze doelstellingen houden in dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990, en in 2050 zelfs met 95%. Ook heeft u, door het CO2 certificaat, een gunningsvoordeel van een fictieve korting bij aanbestedingen. Die wordt hoger afhankelijk van uw niveau in de CO2 ladder. Dit kan oplopen tot wel 10%.

Voor wie is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is geschikt voor elk bedrijf dat zich wil richten op energiebesparing en duurzaamheid. De bedrijven die het meest zullen profiteren van de CO2 ladder, zijn organisaties met een hoog energieverbruik. Denk hierbij onder andere aan gemeenten, industrie├źn, organisaties in de bouw en in de grond- weg- of waterbouw. Ongeacht in welke sector uw bedrijf zich bevindt, wanneer u een bepaald niveau wilt bereiken en de CO2 certificering wilt ontvangen, staat De Vaart u graag bij met begeleiding en advies. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer weten over de mogelijkheden?

Heeft u nog vragen over de CO2-Prestatieladder? Wilt u de hulp van onze specialist inschakelen voor het behalen van een CO2 certificaat? Dan neemt u natuurlijk direct contact met ons op. U bereikt ons door te bellen naar +31 (0)10 26 88 015 of een mail te sturen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.