Privacy Statement De Vaart BV

 

De Vaart is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van De Vaart is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De Vaart B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, leveranciers en andere zakelijke contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 

 1. Toepassingsgebied
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 3. Verwerkt De Vaart ook bijzondere persoonsgegevens?
 4. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
 5. Hoe beschermen wij uw privacy?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 8. Uw privacyrechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in onze privacy statement

 

1.     Toepassingsgebied

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Vaart persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. (potentiële) opdrachtgevers en leveranciers;
 2. Bezoekers aan de website van De Vaart;
 3. Deelnemers aan bijeenkomsten van De Vaart;
 4. Sollicitanten;
 5. alle overige personen die met De Vaart contact opnemen of van wie De Vaart persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2.     Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Vaart verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt in correspondentie, op de website, per telefoon of op events;
 • Gegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van De Vaart zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en uw activiteiten en uw surfgedrag op de website;
 • door een sollicitant persoonlijk aan De Vaart worden verstrekt bij het reageren op een vacature of bij een open vacature, zoals NAW gegevens, contactgegevens en een C.V. *met daarop bijvoorbeeld nationaliteit, geboortedatum, geslacht, referentiegegevens, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, etc.).

 

3.     Verwerkt De Vaart ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

In beginsel verwerkt De Vaart geen bijzondere persoonsgegevens, enkel als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet en noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel.

 

4.     Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

De Vaart verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst en de administratieve afhandeling hiervan;
 • Voor het onderhouden van contact, bijvoorbeeld door middel van uitnodigingen voor bijeenkomsten en versturen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • Voor het informeren van wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Het verbeteren van de website van De Vaart;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken op de website van De Vaart. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden of te bewaren.

 

5.     Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn onderaan dit privacy statement te vinden.

 

6.     Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Vaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

 

7.     Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

8.     Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die De Vaart van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder sectie 10 van dit privacy statement.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9.     Het gebruik van cookies

De Vaart gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

De Vaart  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

 

10.Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Wilt u hierbij altijd het onderwerp “privacy” gebruiken zodat we uw verzoek of vraag zo spoedig mogelijk in behandeling kunnen nemen.

De Vaart BV

Alfred Nobelstraat 16a
2665 KZ Bleiswijk

+31 (0)10 26 88 015

info@devaart.nl

 

11.Wijzigingen in onze privacy statement

De Vaart behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.