Veiligheid & Arbo

Certificeringsadvies Veiligheid & Arbo

Veiligheid is zeer belangrijk binnen elke organisatie. Om ongevallen op de werkvloer terug te dringen of liever te voorkomen, om veiligheidsbewustzijn te vergroten, voor een positievere werkcultuur en om meer structuur in de organisatie te realiseren.

Organisatieadviesbureau De Vaart helpt en adviseert onder andere op het gebied van veiligheid en arbo. Waar je organisatie ook naar op zoek is, wij kunnen helpen meer grip te krijgen op je organisatie.

Wij begeleiden en adviseren graag op het gebied van:

Bedrijfscertificering VCA

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een typisch Nederlandse certificering. De eisen uit deze norm volgen in grote lijnen de Nederlandse Arbowetgeving. Het certificaat geeft daarmee een bewijs dat je (in grote lijnen) aan deze wetgeving voldoet. Omdat deze norm een checklist volgt, is de norm ook zwart-wit: je voldoet, of je voldoet niet.

Advies Bedrijfscertificering VCA

ISO 45001

ISO 45001 is de internationale norm voor gezond en veilig werken. In deze richtlijnen staat opgenomen wat je minimaal moet doen om ervoor te zorgen dat jouw werknemers in een gezonde en veilige omgeving aan het werk blijven. Deze norm heeft dezelfde opbouw als andere ISO normen, en is daarmee eenvoudig te implementeren in een door De Vaart opgezet managementsysteem. Omdat ISO 45001 een internationale norm is, zien we deze norm (in vergelijking met een VCA bedrijfscertificaat) vaker toegepast wordt bij bedrijven die internationaal opereren.

Advies ISO 45001

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, oftwel SCL) is een norm die sterk in opkomst is. In Nederland hebben een groot aantal aan de bouw gerelateerde bedrijven zich gecommitteerd tot het behalen van deze certificering. Zoals de naam doet vermoeden kan je hoger op de ladder stappen en certificeren op verschillende niveaus. De Veiligheidsladder gaat ervan uit dat de basis voor veilig en gezond werken aanwezig is, eigenlijk wat er in de VCA-norm geëist wordt, en legt de focus veel meer op het aantonen dat er een goede veiligheidscultuur is. Spreek je je collega of opdrachtgever aan als hij onveilig werkt? Is er voldoende overleg tussen de “mensen van kantoor” en de “mensen van buiten”?

Dit certificaat is vooral relevant als je opereert in de bouwsector en je voorop wilt lopen in veilig en gezond werken, of meedoet aan aanbestedingen en je opdrachtgever zich gecommitteerd heeft aan de Veiligheidsladder. De bedrijven die zich gecommitteerd hebben, hebben namelijk afgesproken dat onderaannemers over verloop van de tijd óók de Veiligheidsladder moeten halen. 

Advies Veiligheidsladder