Een eerste bezoek voor organisatieadvies

Een adviseur van De Vaart komt bij een eerste bezoek voor organisatieadvies vrijblijvend bij u langs om kennis te maken en te bepalen welke vraagstukken er spelen. Een goede klik tussen de adviseur en u als ondernemer is bij organisatieadviestrajecten van groot belang.

De adviseur verzamelt de nodige informatie. In de vorm van een plan van aanpak met urenbegroting doet de adviseur u een voorstel voor het organisatieadvies. De dienst kan betrekking hebben op een vooronderzoek om het vraagstuk in kaart te brengen en met oplossingsgerichte acties te komen, of direct gericht op een organisatieadviestraject voor één of meerdere onderwerpen. Daarbij kan de invulling van de opdracht variëren van een bezoek eenmaal per x weken/ maanden tot een intensieve interim managemen-invulling.

Uw adviseur voor organisatieadvies

Bij een opdracht krijgt u een adviseur die het organisatieadviesproject binnen uw organisatie uitvoert. Hij initieert acties, bewaakt deze en fungeert als een stok achter de deur om het gewenste resultaat te bereiken. De werkzaamheden voert hij bij u op het bedrijf uit zodat u zicht heeft op waar hij mee bezig is. Hij houdt u op de hoogte over de voortgang en koppelt zijn bevindingen aan u terug. Een adviseur van De Vaart is een medestrijder en komt om uw belangen te behartigen.

De afsluiting van organisatieadvies

Nadat het organisatieadviesproject is afgerond evalueren wij deze met u. Bent u tevreden over het behaalde resultaat? Onze ervaring is dat klanten het prettig vinden om periodiek contact te houden en over actuele ontwikkelingen te blijven sparren.

Vragen over de organisatie advies

Heeft u nog vragen over organisatie advies, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van aanvullende informatie.