• U denkt dat de organisatie/werkwijze meer structuur nodig heeft maar weet niet waar u moet beginnen?
  • U denkt dat de medewerkers meer sturing nodig hebben maar u weet niet exact hoe u dit aan moet pakken?
  • U denkt dat afdelingen niet optimaal functioneren maar kan dat moeilijk aantonen?

Met dit soort vragen, maar tevens wanneer u uw organisatie eens tegen het licht wilt houden, is de bedrijfsscan van organisatieadviesbureau De Vaart een goed middel om antwoord, dan wel inzicht te verkrijgen. Met de door De Vaart ontwikkelde bedrijfsscan heeft u snel, beknopt en in duidelijke taal inzicht in uw organisatie en haar verbetermogelijkheden.

De verschillende bedrijfsscans

De bedrijfsscan zoals organisatieadviesbureau De Vaart deze uitvoert kan op twee verschillende manieren plaatsvinden.

  • Bedrijfsscan 1. Een algehele bodycheck. Dit is een algeheel onderzoek door onze adviseur naar de conditie van de gehele organisatie.
  • Bedrijfsscan 2. Een knelpuntenanalyse. Hier gaat de adviseur enkel dieper in op een aantal door de organisatie aangedragen knelpunten.

Methode De Vaart

Wat ons onderscheidt van andere organisatieadviesbureaus is onze pragmatische werkwijze. Zowel de algehele bodycheck als de knelpuntenanalyse wordt door één of twee van onze adviseurs bij u op locatie uitgevoerd. Wij kijken niet van de zijkant mee maar begeven ons direct in uw organisatie op de werkvloer.

De benodigde informatie verkrijgen onze organisatie adviseurs door gesprekken te voeren met medewerkers en het ter plekke bestuderen van concrete voorbeelden (zoals offertes, planningen, overdrachten e.d.). Onder andere op basis van deze verschillende informatiebronnen vormen wij ons een goed beeld van de organisatie en de knelpunten die aandacht behoeven.

De bedrijfsscanrapportage

Onze constateringen en de mogelijke verbeteringen zullen opgenomen worden in een beknopte rapportage en besproken worden met relevante belanghebbenden. Hierdoor blijft “de vaart” in het gehele traject gehandhaafd.

Naast het inzicht in de verbetermogelijkheden zorgt de adviseur van De Vaart er tevens voor dat de organisatie middelen aangereikt krijgt om deze verbetermogelijkheden op- en aan te pakken. Hierbij wij niet zullen schuwen om u, indien nodig, een gepast zetje in de rug te geven om hiermee aan de slag te gaan. Zo krijgt u van ons een kompas aan de hand waarvan u verbeteringen door kunt voeren binnen uw organisatie.

Door de methode die De Vaart hanteert durven wij nu al te garanderen dat onze oplossingen praktisch zullen zijn en uw organisatie soepeler en beter gestructureerd zullen laten verlopen.

Vragen over onze bedrijfsscan

Heeft u nog vragen aan één van onze adviseurs, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van aanvullende informatie.