De medewerkers in uw bedrijf zijn de motor van uw organisatie. Een goed samenstelling van uw team is een van de belangrijkste factoren voor het behalen van een goed bedrijfsresultaat. Hoewel dit een open deur lijkt, hebben/maken organisaties vaak weinig tijd om voldoende aandacht te geven aan personeelszaken/HRM (human resource management). Oorzaken hiervan zijn:

  • het ontbreken van kennis/expertise met betrekking tot de verschillende HRM-onderwerpen;
  • onvoldoende ervaring(en) op het gebied van personeelsbeheer en/of personeelsbeleid

Om snel een inzicht te krijgen waar uw verbeterpunten liggen, waarbij u vervolgens af kunt stemmen wat u uitbesteedt of zelf oppakt, is de HRM-scan een ideaal middel.

Methode De Vaart

Wij hebben een snelle en pragmatische werkwijze, waardoor de knel-/verbeterpunten snel inzichtelijk worden. Onze HRM-scan wordt door één of twee van onze adviseurs uitgevoerd bij u op locatie waarbij zij vanuit drie verschillende invalshoeken naar uw HRM-organisatie kijken:

  • Strategisch. Wie heeft u in huis (personeelsbestand), hoe zijn die aan elkaar gerelateerd (structuur) en hoe past dit binnen uw ondernemingsdoel(en)?
  • Instrumenteel. Welke HRM-instrumenten (werving & selectie/opleidingen/ functioneringsgesprekken, etc.) zijn aanwezig om uw productiefactor personeel optimaal te houden?
  • Praktisch. In hoeverre worden de HRM-instrumenten, zoals geïnventariseerd in de voorgaande invalshoek, momenteel juist en consequent toegepast?

Wij kijken dus niet van de zijkant mee, maar begeven ons direct in uw organisatie op de werkvloer. De benodigde informatie met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen verkrijgen onze organisatie adviseurs door gesprekken te voeren met u en uw medewerkers, en het ter plekke bestuderen van concrete voorbeelden. Deze informatie wordt door de adviseur getoetst aan de werkelijkheid en aan de theoretisch wenselijke situatie.

HRM-scanrapportage

Onze bevindingen en de mogelijke verbeteringen zullen opgenomen worden in een overzichtelijke rapportage en worden besproken met relevante belanghebbenden. Hierdoor blijft “de vaart” in het traject gehandhaafd. Naast het inzicht in de verbetermogelijkheden zorgt de adviseur van De Vaart er tevens voor dat uw organisatie middelen aangereikt krijgt om deze verbetermogelijkheden op- en aan te pakken. Hierbij zullen wij niet schuwen om u, indien nodig, een gepast zetje in de rug te geven om hiermee aan de slag te gaan. Zo krijgt u van ons een kompas aan de hand waarvan u verbeteringen door kunt voeren binnen uw HRM-organisatie.

Garantie?

Door de methode die De Vaart hanteert durven wij nu al te garanderen dat onze oplossingen praktisch zullen zijn en uw HRM-organisatie soepeler en beter gestructureerd zullen laten verlopen.

Vragen over onze HRM-scan

Heeft u nog vragen aan één van onze adviseurs, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van aanvullende informatie.