ISO 20000: professioneel advies en begeleiding van De Vaart

Wilt u met uw bedrijf het ISO 20000 certificaat behalen? Voor praktisch advies en professionele begeleiding kunt u rekenen op de specialisten van De Vaart. Door middel van persoonlijke, maatwerk begeleiding helpen wij u met het verbeteren van, en het grip krijgen op de processen binnen uw organisatie en het behalen van de ISO 20000 certificering.

Lees verder voor meer informatie, of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Wat is ISO 20000 en IT service management?

IT is voor alle bedrijven van grote waarde. Of u dus IT-oplossingen voor uzelf levert of dat u ze namens uw klant aanbiedt: het is belangrijk om op consistente wijze een rendabele, kwalitatieve service aan te bieden.

De ISO 20000 kwaliteitsnorm is de eerste internationaal geaccepteerde standaard voor IT Service Management. De norm heeft dezelfde bekende High Level Structure (HLS structuur) waarop andere normen zoals ISO 9001, ISO 1400 en ISO 27001 ook zijn gebaseerd. Dit betekent dat deze norm eventueel gemakkelijk is te integreren in een reeds bestaand managementsysteem. Om te voldoen aan de ISO 20000 norm zullen we u begeleiden bij het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een IT Service Management systeem (ItSMF).

Het raamwerk van ISO 20000 is gestoeld op de ITIL methodiek (Information Technology Infrastructure Library). ITIL is een reeks best practice-processen voor het leveren van IT-diensten aan de klanten van jouw organisatie, waarmee op effectieve wijze input wordt gegenereerd voor procesverbeteringen en het helpen oplossen van problemen met de dienstverlening.

Een IT Service Management Systeem is een raamwerk van beleid, plannen, processen, gedocumenteerde informatie en betrokken mensen/ middelen, gericht op het sturen en beheersen van de service management activiteiten binnen de organisatie.

iso 20000

IT Service Management (ISO 20000) gaat over het invoeren van een geïntegreerde procesaanpak om diensten aan klanten te kunnen leveren en hier continu in te blijven verbeteren. Onder IT Service Management verstaan we alle systemen en processen die een organisatie gebruikt voor het verbeteren van IT gebruik. Een IT Service Management systeem gaat dan ook een stuk verder dan het behalen van bepaalde doelstellingen binnen de IT-afdeling. Het gaat niet alleen om de technologie zelf, maar om de planning, ontwerp, ontwikkeling, levering, onderhoud en verbetering van de IT diensten en het contact met uw klanten, leveranciers en andere belanghebbenden (stakeholders).

ISO 20000 is meer dan Service Management

ISO 20000 geeft u niet alleen de middelen om uw servicemanagementprocessen te optimaliseren, maar is een uitermate geschikt instrument om de gehele organisatie inzichtelijk en beheersbaar te maken en de klanttevredenheid te verhogen.

IT is een kritiek onderdeel met een hoge impact op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de dienstverlening naar uw klanten. Door het inrichten van een IT organisatie volgens de ISO 20000® norm, laat u als organisatie zien dat u controle heeft over uw IT dienstverlening en dat er een proces van continue verbetering is ingericht.

Dit model is daarom een toegevoegde waarde voor iedere IT dienstverlener en zorgt voor een groter vertrouwen van uw klanten in het kunnen naleven van hun wensen. Het geeft tevens handvatten om op een veilige manier om te gaan met (klant)data.

Waar wordt ISO 20000 voor gebruikt?

Aangezien het ISO 20000 certificaat voornamelijk gericht is op een klantgerichte en continue verbetering van de IT-dienstverlening, kunt u de ISO 20000 certificering onder andere gebruiken om:

  • Aan te tonen dat de kwaliteit van uw dienstverlening op orde is en in staat is om continu te verbeteren;
  • Aan te tonen dat u op een veilige manier omgaat met de informatie van uw klanten;
  • Als hulpmiddel de kwaliteitseisen aan leveranciers expliciet te maken, bijvoorbeeld in het geval van een aanbesteding;
  • Continu focus te houden op continue procesverbeteringen binnen uw IT service managementsysteem;
  • Interne efficientie slagen te maken en kostenbesparingen mogelijk te amken door continue procesoptimalisatie.

Voor wie is ISO 20000 bedoeld?

De ISO 20000 certificering is bedoeld voor organisaties die IT-diensten verlenen op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur- en/of applicatiesupport. Klanten van de bedrijven waarop het IT Service Management systeem van toepassing is, kunnen zich zowel binnen als buiten de organisatie bevinden. IT-diensten worden namelijk steeds meer uitbesteed aan bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Vragen over de ISO 20000

Heeft u nog vragen over ISO 20000? Dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.