U weet nu wat ISO 20000 is. Nu wilt u een ISO 20000 certificering behalen. Maar wat moet u nu precies doen voor een ISO 20000 certificaat?

ISO 20000 certificering behalen, wat moet u doen?

In het kort komt het er op neer dat u voor een ISO 20000 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de ISO 20000 norm worden gesteld. Na controle van een onafhankelijke certificerende instelling ontvangt u het ISO 20000 certificaat.

Wat kan De Vaart doen voor ISO 20000 certificering

U kunt natuurlijk zelf een ISO 20000 managementsysteem ontwikkelen en implementeren, maar wij van adviesbureau De Vaart hebben hier jarenlange ervaring mee. Op basis van deze jarenlange ervaring hebben wij een ISO 20000 managementsysteem ontwikkeld dat:

  • als uitgangspunt de organisatie van de klant heeft en niet de norm waaraan het moet voldoen,
  • beknopt, praktisch, herkenbaar en digitaal is en waar alle belast uit is verwijderd,
  • heel dicht bij de werkwijze van de klant blijft.

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor ISO 20000 certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden en zal het draagvlak voor ISO 20000 certificering optimaal zijn. ISO 20000 certificaat behalen? Neem nu contact op! U kunt alle vragen stellen over ISO 20000 of andere ISO certificaten, we voorzien u graag van deskundig advies.

Kwaliteitshandboek voor ISO 20000 certificering

Wanneer alle procedures, formulieren en overige documenten voor ISO 20000 certificering verzameld en ontwikkeld zijn, dienen deze opgenomen te worden in een ISO 20000 kwaliteitshandboek. Voor een ISO 20000 kwaliteitshandboek heeft u verschillende opties.

U kunt het ISO 20000 kwaliteitshandboek uitprinten en bij één ieder op werkplek plaatsen. Dit is echter niet wat wij van De Vaart u zullen adviseren. Wij zullen u adviseren om het gehele managementsysteem op te nemen in een digitaal handboek voor ISO 20000.

Digitaal kwaliteitshandboek voor ISO 20000 certificering

Het digitale ISO 20000 kwaliteitshandboek zal speciaal voor uw onderneming worden ontworpen en is te vergelijken met een intranetpagina. Deze intranetpagina is voor iedereen makkelijk en direct bereikbaar, waarbij naast de “verplichte” documenten, tevens overige relevante documenten, nieuwtjes en belangrijke mededelingen aan het handboek kunnen worden toegevoegd.

Klik hier om een voorbeeld van het digitale handboek te bekijken. Een aantal procedures en bijlagen zijn als voorbeeld aan het digitale ISO 20000 handboek toegevoegd.

Audit voor ISO 20000 certificering

Wanneer u een ISO 20000 managementsysteem hebt opgezet en deze heeft geïmplementeerd binnen de organisatie. Kunt u een Audit voor ISO 20000 certificering laten uitvoeren.

Worden er tijdens deze externe ISO 20000 audit geen kritische afwijkingen geconstateerd, dan wordt uw organisatie voorgedragen voor een ISO 20000 certificaat. Een externe toets waarbij u moet aantonen dat u alle verplichte documenten heeft en dat u werkt zoals u in u OHSAS 18001 managementsysteem heeft beschreven.

ISO 20000 certificaat

Voldoet uw ISO 20000 managementsysteem aan de eisen van de ISO 20000 norm, en is dit door een certificerende instantie getoetst, dan wordt u voorgedragen voor het ISO 20000 certificaat.

Vragen over een ISO 20000 certificaat / ISO 20000 certificering behalen

Heeft u nog vragen over ISO 20000 certificering, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies op het gebied van ISO 20000.