Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement, in vrijwel iedere sector is het een begrip. Doordat de norm wereldwijd erkend wordt is het een maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie in de markt. Met een systeem, gebaseerd op de ISO 9001 norm, weet u zeker dat u continu bezig bent met het verhogen van uw klanttevredenheid. Maar… ISO 9001 biedt meer! U leest hieronder alles over ISO 9001, wat het voor u betekend en wat De Vaart daarbij voor u kan betekenen.

Waarom ISO 9001?

Met ISO 9001 verhoogt u niet alleen continu uw klanttevredenheid; een ISO 9001-systeem biedt u ook de handvatten om:

 • uw (werk)processen in kaart te brengen, te beheersen en te verbeteren, dit kan voor kostenbesparing zorgen
 • uw hele organisatie inzichtelijk en beheersbaar te maken (o.a. met een organisatieschema en functieomschrijvingen) en
 • continu en structureel aan de verbetering van uw organisatie te werken,
 • hogere omzet te behalen, 60% van de bedrijven die ISO 9001 succesvol inzet behaalt een hogere omzet

ISO 9001 doet dit aan de hand van het plan-do-check-act model van Deming.

ISO 9001 certificering

U kunt ervoor kiezen enkel te werken volgens de ISO 9001 richtlijnen. Dat betekent dat u werkt volgens een bepaalde structuur en dat u met uzelf afspreekt dat u voldoet aan de eisen die de ISO 9001 norm aan een organisatie stelt. Wilt u inhoudelijk meer weten over de ISO 9001 norm klik dan hier.

U kunt er echter ook voor kiezen tegen de ISO 9001 norm te certificeren. Een ISO 900 certificering houdt in dat u niet alleen werkt volgens de richtlijnen die de ISO 9001 norm hieraan verbindt, maar dat u tevens dit gehele ISO 9001 (management)systeem door een externe partij (een certificerende instelling) laat controleren. Wanneer u het ISO 9001 certificaat heeft behaald, verbindt u een kwaliteitscertificaat dat internationaal erkend wordt aan uw organisatie. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst en toont u aan dat u aan de eisen van opdrachtgevers voldoet.

ISO 9001 certificering behalen, wat moet u doen?

In het kort komt het erop neer dat u voor een ISO 9001 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de ISO 9001 norm worden gesteld.

Ons managementsysteem voor ISO 9001 certificering

De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 9001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.

Het beleidsniveau voor ISO 9001

Beleidsverklaring met kwaliteitsdoelen en actieplannen om deze doelen te behalen

Het organisatieniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, opstarten werk, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Uw managementsysteem voor ISO 9001 certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van uw bedrijfsvoering op de geleverde kwaliteit.

Waarom een ISO 9001 certificaat?

Tegenwoordig wordt een ISO 9001 certificaat steeds vaker als eis gesteld door opdrachtgevers, zowel bij aanbestedingen als bij offerteaanvragen. Maar naast deze specifieke belangrijke externe prikkel zijn er ook andere redenen waarom u een ISO 9001 certificaat zou willen behalen.

De redenen waarom u ISO 9001 certificaat wilt kunnen zeer divers, en zowel intern als extern georiënteerd zijn.

Voor uw omgeving wilt u een ISO 9001 certificaat omdat:

 • het vereist is bij aanbestedingen en noodzakelijk is om opdrachten binnen te halen;
 • het aan hen laat weten dat u structureel met de kwaliteit van uw prestaties bezig bent;
 • het ISO 9001 certificaat u onderscheidt van uw concurrenten.

Voor uw interne organisatie wilt u een ISO 9001 certificaat omdat:

 • het u helpt uw bedrijfsvoering continu te verbeteren;
 • het u helpt structuur en uniformiteit aan te brengen in uw werkzaamheden;
 • het u helpt duidelijkheid te creëren met betrekking tot taken, bevoegdheden en verplichtingen van uw medewerkers;
 • het een “stok achter de deur” kan zijn om verbeteringen door te voeren.

ISO 9001 Certificaat, wanneer komt u in aanmerking?

Voldoet uw ISO 9001 managementsysteem aan de eisen van de ISO 9001 norm, en is dit door een certificerende instantie getoetst, dan wordt u voorgedragen voor het ISO 9001 certificaat. Indien u hiervoor slaagt, wordt u voorgedragen voor een ISO 9001 certificering en kan u uw ISO 9001 certificaat binnen aantal weken verwachten.

Dit certificaat is een van de certificaten van de ISO 9000 “familie”. Adviesbureau De Vaart BV geeft graag advies en begeleiding bij het behalen van o.a. het ISO 9001 certificaat.

Wat kan de Vaart voor uw ISO 9001 certificering betekenen?

U kunt natuurlijk zelf een ISO 9001 managementsysteem ontwikkelen en implementeren, maar wij van adviesbureau De Vaart hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen van ISO 9001 managementsystemen. Met een ISO 9001 managementsysteem van De Vaart heeft u een systeem:

 • waaruit alle ballast is verwijderd,
 • waarbij uw organisatie als uitgangspunt wordt genomen, en
 • dat heel dicht bij uw huidige werkwijze blijft,

Door het managementsysteem op deze wijze in te richten zal het gebruik hiervan voor ISO 9001 certificering tot minimale belasting voor de organisatie leiden, en zal het draagvlak voor ISO 9001 certificering optimaal zijn. Het systeem is begrijpelijk, beknopt en herkenbaar.

Lees meer over de structuur van het kwaliteitshandboek van De Vaart, dat voor u als een digitaal handboek wordt opgesteld.

Werkwijze ISO 9001 advies

Dankzij het advies van onze deskundige adviseurs op het gebied van ISO 9001 is uw organisatie optimaal ingericht op het verbeteren van de klanttevredenheid, ook bereiden we u voor op de externe ISO 9001 audit. Onze adviseurs helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm. Hierbij gaat de adviseur die uw organisatie helpt te werk volgens een speciaal ontwikkeld ISO 9001 managementsysteem. Dit managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie de externe audit met goed gevolg afrond en voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm. Het advies dat onze adviseur uitbrengt is altijd afgestemd op de huidige werkwijze binnen uw organisatie. Onze adviseurs hanteren dan ook een praktische, no-nonsens en resultaatgerichte aanpak. Op deze manier kunt u er met ons advies vanuit gaan dat u binnen korte tijd voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm.

Onze service stopt niet bij het geven van advies. Samen met u en uw medewerkers zorgen we ook voor de implementatie van de benodigde oplossingen. We werken altijd vanuit uw bedrijfsbelang, het bedrijf zien we als klant, niet de directeur of een individu. Natuurlijk worden uw dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmerd.

ISO 9001 consultants

De consultants van De Vaart BV hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. U krijgt altijd een consultant toegewezen die bij u en uw bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor uw bedrijf.

Vragen over ISO 9001

Dit is in het kort het proces om te komen tot ISO 9001 certificering. Heeft u nog vragen over ISO 9001, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

“De ISO 9001 Deming cirkel”