Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In vrijwel iedere sector is deze kwaliteitsnorm het een begrip. Doordat de norm wereldwijd erkend wordt is het een maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie in de markt. Met een systeem, gebaseerd op de ISO 9001 norm, weet u zeker dat u continu bezig bent met het verhogen van uw klanttevredenheid. Maar… ISO 9001 biedt meer! U leest hieronder alles over ISO 9001, wat het voor u betekent en wat De Vaart daarbij voor u kan betekenen.

Waarom starten met ISO 9001?

Met ISO 9001 verhoogt u niet alleen continu uw klanttevredenheid; een ISO 9001-systeem biedt u ook de handvatten om:

 • uw (werk)processen in kaart te brengen, te beheersen en te verbeteren, dit kan voor kostenbesparing zorgen
 • uw hele organisatie inzichtelijk en beheersbaar te maken (o.a. met een organisatieschema en functieomschrijvingen) en
 • continu en structureel aan de verbetering van uw organisatie te werken,
 • hogere omzet te behalen, 60% van de bedrijven die ISO 9001 succesvol inzet behaalt een hogere omzet

ISO 9001 doet dit aan de hand van het plan-do-check-act model van Deming. Door met ISO 9001 te starten behaalt u dus een aantal belangrijke interne voordelen!

ISO 9001 certificering, wel of niet doen?

U kunt er ook voor kiezen om met uw organisatie een ISO 9001 certificering te behalen. Dit levert u een extern (commercieel) voordeel op. U werkt dan niet alleen volgens de ISO 9001 richtlijnen, maar laat het gehele ISO 9001 (management)systeem controleren door een externe partij (een certificerende instelling).
Wanneer uw organisatie een ISO 9001 certificaat behaalt toont u aan dat u aan de eisen van uw opdrachtgevers of toezichthouders voldoet. Daarnaast verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst. Dit levert u een belangrijk voordeel op in de markt waarin u werkt.

Hoe behaalt u het ISO 9001 certificaat?

In het kort komt het erop neer dat u voor een ISO 9001 certificering een managementsysteem dient op te zetten, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de ISO 9001 norm worden gesteld.

Wat is kwaliteitsmanagement?

In elk proces binnen uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt is kwaliteitsmanagement aan de orde. Zo kan uw organisatie goed beheerst zorgen dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, specificaties en wensen van klanten. Maar ook aan eisen van andere belanghebbenden, denk bijvoorbeeld aan wetgeving. Niet alleen kwaliteitsverbetering is belangrijk, natuurlijk zijn kwaliteitscontrole en -beheer ook zaken die aandacht krijgen.

Behalve de positieve invloed op uw dienst of product kan kwaliteitsmanagement ook structureel een boost geven aan uw medewerkers, leidinggevenden en kennis.

Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Een kwaliteitsmanagement systeem richt zich op het beheersen en optimaliseren van het beleid, interne organisatie en bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. Dit fundament levert u meer grip op de dagelijkse werkzaamheden en biedt een duidelijke koers naar de toekomst.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een set van organisatie- en procesbeschrijving die een leidraad vormt voor de beheersing van de activiteiten. De structuur die De Vaart hanteert voor een ISO 9001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.

Het beleidsniveau voor ISO 9001

Beleidsverklaring met kwaliteitsdoelen en actieplannen om deze doelen te behalen

Het organisatieniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht. Het opstellen van een procedure indiensttreding, opleiden en functioneringsgesprekken.

Het procesniveau voor ISO 9001

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, opstarten werk, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Uw managementsysteem voor ISO 9001 certificering heeft met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van uw bedrijfsvoering op de geleverde kwaliteit.

Het 7 stappenplan van De Vaart voor uw ISO 9001 certificering

De Vaart kan u ondersteunen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem dat aan de ISO 9001 voldoet. Meer dan 500 klanten hebben het ervaren: als u doet wat wij zeggen, dan garanderen wij u een certificaat!

In een overzichtelijk en helder 7 stappenplan zorgen wij er met u voor dat u klaar bent voor certificering.

 1. GAP analyse
 2. Organisatie in kaart brengen
 3. Hoofdprocessen in kaart brengen
 4. Stakeholder en context analyse opstellen
 5. Secundaire processen opstellen
 6. Overdracht aan de interne kwaliteitsmanager
 7. Intern auditen & management review

U kunt hierbij kiezen voor de ontzorgvariant – waarbij wij het voortouw nemen en het systeem met u opzetten, of voor de variant waarbij u alleen een stukje begeleiding wilt en zelf het systeem gaat opzetten.

Onze service stopt niet bij het opzetten van een managementsysteem of het geven van advies. Samen met u en uw medewerkers zorgen we ook voor de implementatie van de benodigde oplossingen en bereiden we u voor op de externe ISO 9001 audit. We werken altijd vanuit uw bedrijfsbelang, de organisatie zien we als klant, niet de directeur of een individu. Natuurlijk worden uw dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmerd.

Wanneer komt u in aanmerking voor het ISO 9001 certificaat?

Voldoet uw ISO 9001 managementsysteem aan de eisen van de ISO 9001 norm, en is dit door een certificerende instantie getoetst, dan wordt u voorgedragen voor het ISO 9001 certificaat. Indien u hiervoor slaagt, wordt u voorgedragen voor een ISO 9001 certificering en kan u uw ISO 9001 certificaat binnen aantal weken verwachten.

ISO 9001 certificering is een driejarige cyclus met jaarlijkse audits. Dit wil zeggen dat het certiticaat 3 jaar geldig is. Ieder jaar komt de certificerende instantie weer kort langs om te toetsen of u zich nog steeds aan uw eigen kwaliteitsmanagement systeem houdt.

ISO 9001 consultants

De consultants van De Vaart BV hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we allerlei verschillende soorten bedrijven in ons klantenbestand hebben, beschikken ze over een brede basiskennis. U krijgt altijd een consultant toegewezen die bij u en uw bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze organisatie. Periodiek bespreken we met onze consultant de voortgang zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Indien wenselijk kunnen we een tweetal consultants inzetten voor uw organisatie.

Informatie en advies over ISO 9001

Heeft u nog vragen over ISO 9001, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

“De ISO 9001 Deming cirkel”