ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met een systeem, gebaseerd op de ISO 9001 norm, weet u zeker dat u continu bezig bent met het verhogen van uw klanttevredenheid. Maar… ISO 9001 biedt meer!

ISO 9001 is meer dan klanttevredenheid!

Met ISO 9001 verhoogt u niet alleen continu uw klanttevredenheid; een ISO 9001-systeem biedt u ook de handvaten om:

  • uw (werk)processen in kaart te brengen, te beheersen en te verbeteren,
  • uw hele organisatie inzichtelijk en beheersbaar temaken (o.a. met een organisatieschema en functieomschrijvingen) en
  • continu en structureel aan de verbetering van uw organisatie te werken,

ISO 9001 doet dit aan de hand van het plan-do-check-act model van Deming.

ISO 9001 certificering

U kunt ervoor kiezen enkel te werken volgens de ISO 9001 richtlijnen. Dat betekent dat u werkt volgens een bepaalde structuur en dat u met uzelf afspreekt dat u voldoet aan de eisen die de ISO 9001 norm aan een organisatie stelt. Wilt u inhoudelijk meer weten over de ISO 9001 norm klik dan hier.

U kunt er echter ook voor kiezen tegen de ISO 9001 norm te certificeren. Een ISO 900 certificering houdt in dat u niet alleen werkt volgens de richtlijnen die de ISO 9001 norm hieraan verbindt, maar dat u tevens dit gehele ISO 9001 (management)systeem door een externe partij (een certificerende instelling) laat controleren.

ISO 9001 certificaat

Heeft uw ISO 9001 managementsysteem door een externe partij laten controleren (auditen)? Dan wordt u, indien u hiervoor slaagt, voorgedragen voor een ISO 9001 certificering en kan u uw ISO 9001 certificaat binnen aantal weken verwachten.

Waarom een ISO 9001 certificaat?

Tegenwoordig wordt een ISO 9001 certificaat steeds vaker als eis gesteld door opdrachtgevers, zowel bij aanbestedingen als bij offerteaanvragen. Maar naast deze specifieke belangrijke externe prikkel zijn er ook andere redenen waarom u een ISO 9001 certificaat zou willen behalen. Lees hierover verder bij “ISO 9001 certificaat”.

Wat kan de Vaart voor uw ISO 9001 certificering betekenen?

Adviesbureau De Vaart heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van ISO 9001 managementsystemen. Met een ISO 9001 managementsysteem van De Vaart heeft u een systeem:

  • waaruit alle ballast is verwijderd,
  • waarbij uw organisatie als uitgangspunt wordt genomen, en
  • dat heel dicht bij uw huidige werkwijze blijft,

met als gevolg (en de garantie) dat het systeem begrijpelijk, beknopt en herkenbaar is. Hierdoor wordt het draagvlak binnen de organisatie voor een ISO 9001 certificering vergroot.
Lees verder bij “ISO 9001 certificering” over de structuur van het kwaliteitshandboek van De Vaart, dat voor u als een digitaal handboek wordt opgesteld.

Ervaren consultant die helpt bij ISO 9001 Audit

Dankzij het advies van onze deskundige adviseurs op het gebied van ISO 9001 is uw organisatie optimaal ingericht op het verbeteren van de klanttevredenheid, ook bereiden we u voor op de externe ISO 9001 audit. Onze consultants helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm. Hierbij gaat de adviseur die uw organisatie helpt te werk volgens een speciaal ontwikkeld ISO 9001 managementsysteem. Dit managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie de externe audit met goed gevolg afrond en voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm. Het advies dat onze consultant uitbrengt is altijd afgestemd op de huidige werkwijze binnen uw organisatie. Onze adviseurs hanteren dan ook een praktische, no-nonsens en resultaatgerichte aanpak. Op deze manier kunt u er met ons advies vanuit gaan dat u binnen korte tijd voldoet aan alle eisen van de ISO 9001 norm.

Vragen over ISO 9001

Dit is in het kort het proces om te komen tot ISO 9001 certificering. Heeft u nog vragen over ISO 9001, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.

“De ISO 9001 Deming cirkel”