Wanneer u een ISO 14001 managementsysteem opgezet en geïmplementeerd heeft binnen de organisatie kunt u een ISO 14001 audit laten uitvoeren. Echter voorafgaand aan deze externe ISO 14001 audit dient u intern ook een ISO 14001 audit uit te voeren.

Interne ISO 14001 audit

Een interne ISO 14001 audit is niets meer dan een interne toets of de organisatie zich houdt aan:

  • de eisen die de ISO 14001 norm aan de organisatie stelt;
  • de eisen die de organisatie zichzelf heeft opgelegd.

Deze interne ISO 14001 audit wordt normaliter uitgevoerd door een interne medewerker, maar kan ook uitgevoerd worden door een adviseur van De Vaart. Een interne ISO 14001 audit heeft geen direct gevolg voor een eventuele ISO 14001 certificering, maar is slechts een middel om te meten hoe de eigen organisatie presteert.

Externe ISO 14001 audit

Wanneer u een (objectieve) bevestiging wilt hebben dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de ISO 14001 norm en van de eigen organisatie, kunt u een externe ISO 14001 audit laten uitvoeren.

Een externe certificerende instantie (CI) toetst dan of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Deze audit bestaat uit twee delen:

  • een documentenbeoordeling (voldoen de opgestelde documenten aan de eisen van de ISO 14001 norm).
  • de praktijkbeoordeling (wordt er daadwerkelijk gewerkt zoals geëist door de norm en het eigen ISO 14001 managementsysteem).

Worden er tijdens deze externe ISO 14001 audit geen kritische afwijkingen geconstateerd, dan wordt uw organisatie voorgedragen voor een ISO 14001 certificaat.

Vragen over een ISO 14001 audit

Heeft u nog vragen over een ISO 14001 audit, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies. Wij kunnen  u helpen met het opvragen van offertes en selecteren van de Certificerende Instelling.