Wanneer krijgt u een ISO 14001 certificaat

Indien uw ISO 14001 managementsysteem aan de eisen van de ISO 14001 norm voldoet, en dit door een certificerende instantie getoetst is, dan wordt u voorgedragen voor het ISO 14001 certificaat.

Waarom een ISO 14001 certificaat

De redenen waarom u ISO 14001 certificaat wilt kunnen zeer divers en zowel intern, als extern georiënteerd zijn.
Voor uw omgeving wilt u een ISO 14001 certificaat omdat:

  • het vereist is bij aanbestedingen en noodzakelijk is om opdrachten binnen te halen;
  • het aan hen laat weten dat u structureel met het milieu en het verbeteren van uw milieuprestaties bezig bent;
  • het ISO 14001 certificaat u onderscheidt van uw concurrenten.

Voor uw interne organisatie wilt u een ISO 14001 certificaat omdat:

  • het u helpt uw bedrijfsvoering op gebied van milieu continu te verbeteren;
  • het u helpt duidelijkheid te creëren met betrekking tot taken, bevoegdheden en verplichtingen van uw medewerkers op gebied van ISO 14001;
  • het een “stok achter de deur” kan zijn om deze verbeteringen door te voeren.

ISO 14001 certificaat halen? Schakel onze hulp in

Onze adviseurs hebben een relevante HBO of WO opleiding genoten. Doordat we projecten uitvoeren voor veel verschillende soorten bedrijven, beschikken ze over een brede basiskennis. Onze service houdt niet op bij het advies dat onze adviseurs geven. We zorgen er samen met u en uw medewerkers voor dat we ook de implementatie van de benodigde oplossingen succesvol uitvoeren.

We koppelen altijd een organisatieadviseur aan u die bij u en uw bedrijf past. Dit doen we voor een optimale samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze organisatie. Wanneer u dat wilt kunnen we twee adviseurs inzetten voor uw bedrijf. De dagelijkse werkzaamheden binnen uw bedrijf worden zo min mogelijk belemmerd tijdens ons advies. De voortgang bespreken we regelmatig met onze adviseur, zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. We werken altijd vanuit uw bedrijfsbelang, het bedrijf zien we als klant, niet de directeur of een individu.

Vragen over het ISO 14001 certificaat

Heeft u vragen over het ISO 14001 certificaat? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van Organisatie adviesbureau De Vaart voorzien graag en geheel vrijblijvend van aanvullende informatie over het ISO 14001 certificaat. Vul het formulier op deze pagina in en we nemen z.s.m. contact met u op.