ISO 45001

Vanaf maart 2018 kunnen organisaties een ISO 45001 certificaat behalen. ISO 45001 is een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem, ook wel bekend als “occupational health and safety management system”. De ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001 en hanteert, evenals de overige nieuwe ISO-normversies, de High Level Structure (HLS). De ISO 45001 is hiermee dé nieuwe internationale norm op het gebied van arbeidsgezondheid en veiligheid.

ISO 45001 certificering, waarom?

Met het hebben van een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem zorgt een organisatie ervoor dat zij op een proactieve wijze met werkgerelateerde gezondheid en veiligheid omgaan. Dit is van belang omdat er wereldwijd nog steeds 2,3 miljoen mensen per jaar overlijden als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werkgerelateerd zijn. Door de implementatie van een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem kunnen ongelukken, onveilige situaties en zelfs doden worden voorkomen.

ISO 45001 certificering, de voordelen

Een ISO 45001 certificering biedt een aantal belangrijke voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het hebben en onderhouden van een ISO 45001 managementsysteem een positieve cultuur stimuleert waarbij er veel aandacht is voor de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Medewerkers zijn hierdoor gemotiveerder, meer tevreden en de kans op incidenten of ongevallen op de werkvloer neemt af. Als gevolg daarvan daalt ook de kans dat u op moet draaien voor eventuele ziektekosten of juridische kosten naar aanleiding van een ongeval.

Commercieel voordeel ISO 45001 certificaat

Tevens biedt een ISO 45001 certificaat een belangrijk commercieel voordeel voor organisaties. Met een ISO 45001 certificering komt u namelijk (vaker) in aanmerking om mee te dingen bij aanbestedingen. Daarnaast zet u met het behalen van een ISO 45001 certificaat een goede stap in de richting van duurzaam ondernemen, doordat u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en derden aantoonbaar serieus neemt.

ISO 45001 certificering geeft structuur

Tot slot zorgt u met een ISO 45001 certificering voor de nodige structuur in uw organisatie, doordat u met een managementsysteem werkt waarin procedures en werkvoorschriften verwerkt zitten. Door het hanteren van een managementsysteem wordt het voor organisaties eigenlijk betrekkelijk eenvoudig om aan de abstract geformuleerde normeisen te voldoen.

Ervaren consultant die helpt bij ISO 45001 Audit

Dankzij het advies van onze deskundige adviseurs op het gebied van ISO 45001 is uw organisatie optimaal ingericht op het verbeteren van arbeidsgezondheid en veiligheid, ook bereiden we u voor op de externe ISO 45001 audit. Onze consultants helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan alle eisen van de ISO 45001 norm. Hierbij gaat de adviseur die uw organisatie helpt te werk volgens een speciaal ontwikkeld ISO 45001 managementsysteem. Dit managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie de externe audit met goed gevolg afrond en voldoet aan alle eisen van de ISO 45001 norm. Het advies dat onze consultant uitbrengt is altijd afgestemd op de huidige werkwijze binnen uw organisatie. Onze adviseurs hanteren dan ook een praktische, no-nonsens en resultaatgerichte aanpak. Op deze manier kunt u er met ons advies vanuit gaan dat u binnen korte tijd voldoet aan alle eisen van de ISO 45001 norm.

ISO 45001 certificering behalen? Neem contact op voor deskundige begeleiding

Wilt u ook een ISO 45001 certificaat behalen en bent u benieuwd hoe wij u hierbij begeleiden, of bent u benieuwd hoe wij een ISO 45001 managementsysteem vormgeven of wat de kosten zijn van een ISO 45001 certificering ? Aarzel dan niet en neem contact op. De adviseurs van De Vaart geven u graag antwoord op al uw vragen.