VCA al geruime tijd het veiligheidsmanagementsysteem voor Nederland en de Benelux. Waarbij VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM staat voor “Veiligheid, Gezondheid en Milieu”).

De VCA is ontstaan in de offshore en (petro)chemie om het aantal ongevallen binnen deze branches naar beneden te brengen. Inmiddels wordt de VCA binnen veel meer branches en bedrijven gebruikt om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Denk hierbij onder andere aan aannemers, afbouwbedrijven, installatiebedrijven en hoveniers.

vca logo

VCA bedrijfscertificaat vs VCA persoonscertificaat

Bij organisaties die niet bekend zijn met de VCA is er regelmatig onduidelijkheid omtrent het VCA bedrijfscertificaat en het VCA persoonscertificaat.

Het VCA bedrijfscertificaat (het certificaat dat het onderwerp is van deze en de volgende pagina’s) is het VCA certificaat waarmee je de onderneming certificeert. Om het VCA bedrijfscertificaat te behalen dient de gehele organisatie te voldoen aan de eisen die volgens de VCA norm gesteld worden. Eén van die eisen is overigens wel dat de operationele medewerkers hun VCA persoonscertificaat moeten hebben behaald.

Het VCA persoonscertificaat is slechts het diploma voor een specifieke medewerker binnen een onderneming die met goed gevolg het VCA examen heeft afgelegd. De medewerker toont hiermee aan dat hij weet hoe hij in bepaalde (risicovolle) situaties moet handelen. Dit certificaat geldt dus enkel voor de persoon en niet voor de gehele organisatie.

VCA en de Arbowet

De VCA heeft primair als doel de veiligheid op de werkvloer voor de medewerker te vergroten. Het positieve bijkomende effect van de VCA is echter dat, wanneer u aan de VCA voldoet, u ook aan een groot gedeelte van de eisen uit de Arbowet voldoet. Een groot gedeelte. Het is dus niet zo dat u aan alle eisen van de Arbowet voldoet wanneer uw onderneming VCA gecertificeerd is.

Vragen over de VCA

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de VCA, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op +31 (0)10 26 88 015 of mailen naar info@devaart.nl. Onze adviseurs voorzien u graag en geheel vrijblijvend van het juiste advies.