De organisatieadviseur van De Vaart heeft een relevante HBO of Wetenschappelijke Opleiding genoten en heeft een brede bedrijfsvisie opgebouwd. Door onze werkzaamheden bij uiteenlopende bedrijfstypen hebben wij een omvangrijke basiskennis. Wat onze organisatieadviseur het meest onderscheidt van een organisatieadviseur van andere bureaus is dat wij niet stoppen bij het constateren van bevindingen. Wij zorgen samen met u en uw medewerkers voor de implementatie van de benodigde oplossingen.

De koppeling tussen u en de organisatieadviseur

Gezien de noodzakelijke samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze organisatieadviseur is ons doel dat u wordt gekoppeld aan een organisatieadviseur die bij u past. Hierbij letten wij bijvoorbeeld op uw werkzaamheden en de kennis en het interesse gebied van onze adviseur. Tevens vinden wij het essentieel dat de belangrijkste personen binnen uw organisatie goed overweg kunnen met onze adviseur.

Eén of meerdere organisatieadviseurs

Om de samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze organisatieadviseur te optimaliseren bedienen wij u veelal solo. Bent u een grotere klant, wilt een traject zeer voortvarend oppakken en/of is het een complex traject waarbinnen verschillende disciplines werkzaam zijn, dan komt het voor dat wij u met een tweetal organisatieadviseur bedienen. Hiermee beperken wij de impact op uw normale bedrijfsgang, uw tijd en de tijd van uw medewerkers.

Wij wijzen wel voor iedere klant een eerste en tweede organisatieadviseur aan. Periodiek bespreken de twee organisatieadviseurs de stand van zaken en de voortgang. Hierdoor bewaken wij de kwaliteit van onze projecten en kunnen wij in alle situaties de continuïteit van het traject waarborgen.

De uitgangspositie van de organisatieadviseur

Onze organisatieadviseurs bekijken de kwaliteit van onze projecten altijd vanuit uw bedrijfsbelang. Onze klant is dus altijd het bedrijf, niet de directeur of een individu. Wij zullen uw bedrijf altijd op een integere manier verder helpen.

Lees meer over al onze medewerkers.