Bij organisatie advies

De adviezen en begeleiding die wij geven zijn gestoeld op onze waarnemingen binnen het bedrijf. Wij spreken de medewerkers op hun werkplek en vragen ze om hun uitspraken te onderbouwen met voorbeelden. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de werkelijkheid. Vervolgens doen wij voorstellen. Deze worden gelijk uitgewerkt in concept afspraken (dus meestal geen lijvig rapport). Dit kan bijvoorbeeld zijn in een actielijst, een functieomschrijving, of een stuk procedure omschrijving. Dit concept wordt ter beoordeling en goedkeuring doorgesproken met de betrokkenen. Als deze akkoord zijn, dan bewaken wij desgewenst ook het nakomen van deze afspraken. Ons werk doen wij dus altijd in het zicht, bij u op locatie.

Voor ons geldt: Het maakt bijna niet uit hoe we er komen, Als we er maar komen!

Bij certificaten

Als wij een managementsysteem opstellen, dan doen wij dit in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers. Wij vinden het namelijk belangrijk dat het managementsysteem praktisch en werkbaar is. Het managementsysteem zal daarom moeten aansluiten op uw huidige bedrijfsproces.

Om inzicht te krijgen in uw huidige bedrijfsproces zal een van onze deskundige adviseurs uw locatie een aantal keer bezoeken. Onze adviseurs verzamelen dan informatie over o.a. de structuur van uw organisatie, de verantwoordelijkheden van uw verschillende medewerkers en uw standaard documentatiedragers. Op basis van uw huidige bedrijfsproces beoordeelt onze adviseur welke aanpassingen nodig zijn voor een betere bedrijfsvoering, of voor een certificering conform een specifieke norm.

Aan het einde van ieder bezoek spreekt onze adviseur een actielijst met u door. De opvolging van de acties op deze lijst zal de adviseur tijdens het volgende bezoek met u controleren. Natuurlijk zorgt hij ervoor dat de “verstoring” van uw werkzaamheden minimaal is.

Integratie met andere managementsystemen

Wellicht heeft u reeds een managementsysteem en wilt u dit managementsysteem optimaliseren en/of uitbreiden, zodat het systeem voldoet aan een (aanvullende) norm. Voor onze deskundige adviseurs is dit geen enkel probleem. Integratie van een bestaand managementsysteem met een nieuw op te zetten systeem is één van onze specialiteiten.

Frequentie

Gezien de nauwe samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze adviseur wordt er onderling een bezoekfrequentie afgesproken. Doorgaans varieert de bezoekfrequentie tussen 1x per 1 tot 3 weken. De bezoekfrequentie is afhankelijk van de beschikbare tijd en inzet van u en de medewerkers van uw bedrijf.

De mens achter de adviseurs

Gezien de nauwe samenwerking tussen u, uw medewerkers en onze adviseur kunnen wij ons voorstellen dat u meer wilt weten over onze achtergrond? Hiervoor kunt u onze pagina met meer informatie over de adviseurs bekijken.

Referenties

Als u meer wilt weten over het oordeel van andere bedrijven m.b.t. onze werkzaamheden, dan kunt onze referenties bekijken.