Mos Grondwatertechniek

Wij werken al jaren naar tevredenheid samen met Adviesbureau De Vaart. In eerste instantie ter ondersteuning van de KAM Manager, maar na de pensionering van de KAM Manager, heeft De Vaart alle KAM-taken ad-interim vervuld.

De manier van werken geeft ons het vertrouwen aan alle eisen van de certificeringen te voldoen, en tegelijkertijd te beschikken over een scherp en objectief oog om ruimte voor verbetering in onze organisatie aan het licht te brengen. Omdat wij de wens hadden om de KAM-taken meer verspreid binnen de organisatie te beleggen, heeft De Vaart deze taken zoveel mogelijk bij de mensen belegd die er vanuit hun functie toch al mee te maken hadden.

Op die manier voelt het onderhouden van de certificeringen niet als extra last en blok aan het been, maar is alles zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken.
Dat maakt De Vaart ook sterk: Het meedenken bij veranderingen in de organisatie en zeker ook het bieden van pragmatische oplossingen en ontzorgen in het kader van het KAM beleid.

Een samenwerking met De Vaart verdient een warme aanbeveling!