Burn-out is vaak te voorkomen

Leestijd: 2 minuten

Maak je onderneming burn-out proof | (bron: MKB servicedesk.nl)

Burn-out van personeel is een groot en kostbaar probleem voor ondernemers in het mkb en leidt tot grote frustratie: zowel bij de medewerker als bij de ondernemer. En ook bij de collega’s uit het team, waar vaak al sprake is van een hoge werkdruk.

Machteloosheid

Een voorbeeld uit de praktijk hoe burn-out kan ontstaan, welke valkuilen er zijn en door welke aanpak de onderneming “burn-out proof” is geworden. Karin is werkzaam als secretaresse. Door drukte sluipt het werk erin; haar bureau wordt voller en voller. “Collega’s droppen alles maar bij mij, lekker makkelijk”. Thuis wordt ze kort af tegen haar gezin en klaagt ze volop. Haar grenzen aangeven op het werk, dat vindt ze lastig. Een schouderklopje, daar lijkt ook geen tijd meer voor te zijn. Karin krijgt meer en meer stress. Ze slaapt slecht en de gevoelens van machteloosheid nemen toe.

Op maandag stort ze volledig in. Ze gaat overstuur en met betraande ogen naar huis. Haar collega’s vragen zich overdonderd af hoe dit heeft kunnen gebeuren. De huisarts constateert een burn-out en ze moet thuis blijven. Met lood in de schoenen meldt ze zich ziek. Voor haar gevoel heeft ze gefaald. De werkgever ziet de kosten oplopen. Er is geen grip op de situatie en de bedrijfsarts komt ook niet met een concreet plan. Enorm frustrerend, want ziekteverzuimbegeleiding is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Of hij wil of niet.

Het is aangetoond dat iemand met burn-out zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Als er een doordacht en haalbaar re-integratieplan is kan dat goed gaan. En als de oorzaken van de burn-out worden aangepakt. Toen Karin terugkwam was iedereen meelevend, maar daarna werd alles weer de oude en ging het weer mis. En nu nog erger, want de “hoop” van Karin was weg. Desastreus voor haar herstel.

Tijd voor echte actie

Niet alleen Karin ging haar burn-out aanpakken. De organisatie pakte haar verantwoordelijkheid en ging aan de slag. Stelde een goede Casemanager aan. Waarom was het mis gegaan en hoe kan dat in de toekomst worden voorkomen? Men kwam erachter dat het niet alleen een “Karin-probleem” was, maar juist een organisatieprobleem. Er kwam een haalbaar verbeterplan. Er was al veel “kapotgegaan” maar daardoor kwam het vertrouwen bij Karin terug. Er kwam hoop. Sterker nog, het resultaat is dat niet alleen Karin, maar ook haar collega’s weer in hun “flow” kunnen werken.

Het heeft de organisatie geld gekost om dit bij de basis aan te pakken. De kosten hebben zich dubbel en dwars terugbetaald. Karin werd 100% arbeidsgeschikt verklaard. Ook bleken de kosten een rendabele investering te zijn, want de sfeer is beter, het bedrijf is beter georganiseerd en de productiviteit van de mensen is een stuk hoger. En last but not least: de werkgever slaapt zelf ook weer een stuk beter nu de rust is teruggekeerd in zijn onderneming.

Heeft u ook meer dan een “Karin-probleem”? Is de werkdruk binnen de organisatie (te) hoog. Wij kunnen u helpen met een efficiëntie slag! Neem gerust contact met ons op info@devaart.nl