Wijzigingen arbeidsrecht per augustus 2022

Leestijd: 2 minuten

Vanaf augustus 2022 moeten werkgevers rekening houden met een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht. Wijzigingen die de positie van de werknemers moeten verbeteren. Het gaat om wijzigingen met betrekking tot kosten rondom verplichte scholing, nevenwerkzaamheden, informatieplicht en ouderschapsverlof. Benieuwd wat er gaat veranderen en wat dit voor invloed heeft op uw organisatie? Wij helpen u graag.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing

Werkgevers moeten vanaf nu wettelijk verplichte opleidingen kosteloos aanbieden. Het gaat hierbij om opleidingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen (blijven) uitvoeren van de functie, zoals scholing op het gebied van vakbekwaamheid of veiligheid. Per 1 augustus is het dus niet meer mogelijk om een studiekostenbeding te hanteren. Oftewel: het is niet meer toegestaan om af te spreken dat de kosten die voor een opleiding worden gemaakt door de werkgever op de werknemer verhaald kunnen worden als de werknemer vertrekt vlak nadat de werkgever betaald heeft voor de scholing.

Daarnaast is een belangrijke wijziging dat de werknemer de mogelijkheid moet krijgen om de noodzakelijke opleidingen in arbeidstijd te volgen.

Nevenwerkzaamhedenbeding vervalt

Een andere wijziging in het arbeidsrecht per 1 augustus is dat een nevenwerkzaamheidsbeding in de arbeidsovereenkomst niet meer is toegestaan. Werkgevers mogen werknemers dus niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren, zowel als zelfstandige als bij een andere werkgever. Er zijn echter zaken waarbij de werkgever nevenwerkzaamheden alsnog kan verbieden. Denk hierbij aan het vermijden van belangenconflicten; gezondheid en veiligheid; bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie; integriteit van overheidsdiensten.

Uitbreiding informatieplicht

De werkgever moet per 1 augustus meer informatie verstrekken bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Werknemers die al in dienst zijn, mogen ook om dezelfde informatie vragen.

Waar werknemers extra over geïnformeerd dienen te worden:

  • De plaats waar de arbeid wordt verricht
  • Werk- en rusttijden
    • Bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren
    • Regelingen rondom arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor
  • Vakantie- en verlofregelingen
  • Opleidingsbeleid
  • Procedures bij ontslag
  • Duur en voorwaarden van proeftijd, indien van toepassing

Wet betaald ouderschapsverlof: 9 weken betaald ouderschapsverlof

Naast bovengenoemde wijzigingen in het arbeidsrecht is er ook een wijziging per 2 augustus 2022. Namelijk het betaald ouderschapsverlof. Dit houdt in dat werkende ouders vanaf 2 augustus recht hebben op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Een belangrijke voorwaarde voor dit verlof is dat de 9 weken worden opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangen de ouders (via de werkgever) een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie?

Bent u benieuwd wat deze wetswijzigingen in het arbeidsrecht voor invloed hebben op bestaande arbeidsovereenkomsten? Of wat u moet aanpassen in de toekomst, zodat nieuwe arbeidscontracten nog steeds op orde zijn? Neem contact op met één van onze ervaren adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Wij helpen u graag meer grip te krijgen op uw organisatie.