Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem: Wat is het en hoe werkt het.

Leestijd: 2 minuten

Kwaliteitsmanagement speelt een cruciale rol in het succes van moderne organisaties. Het is niet alleen een middel om te voldoen aan de eisen van betrokken partijen (klanten, personeel, leveranciers etc..) , maar ook een strategische benadering om consistentie, efficiëntie en continu verbetering te waarborgen. In dit artikel duiken we dieper in op wat kwaliteitsmanagement inhoudt, wat het doel ervan is, en hoe een effectief kwaliteitsmanagementsysteem eruitziet.

Wilt u meer weten over wat De Vaart aanbiedt op het gebied van kwaliteitsmanagement, klik dan hier.

Wat houdt kwaliteitsmanagement in?

Kwaliteitsmanagement is het zorgen dat we voldoen aan de vastgestelde behoeften van belangrijke betrokkenen (klanten, personeel, leveranciers etc..)  door onze strategie, interne organisatie en processen te definiëren, beheren, controleren en verbeteren.

Wat is het doel van kwaliteitsmanagement?

Het voornaamste doel van kwaliteitsmanagement is het waarborgen van consistente kwaliteit in producten en diensten. Dit draagt bij aan het opbouwen van een positieve reputatie bij betrokkenen (klanten, personeel, leveranciers etc..) , het verminderen van fouten en herstelkosten, het vergroten van efficiëntie en het bevorderen van innovatie en groei binnen de organisatie.


Een ander belangrijk doel van kwaliteitsmanagement is het verbeteren van de klanttevredenheid en het vergroten van de loyaliteit van klanten. Door consistente kwaliteit te leveren, voldoen producten en diensten aan de verwachtingen van klanten, wat leidt tot tevreden klanten die geneigd zijn terug te keren voor herhaalde aankopen en positieve aanbevelingen te doen aan anderen. Klanttevredenheid is cruciaal voor het behoud van een sterke klantenbasis en het aantrekken van nieuwe klanten, wat uiteindelijk de omzet en winstgevendheid van een organisatie kan verhogen. Het streven naar klanttevredenheid is daarom een integraal onderdeel van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement levert dus rendement op!

Waar moet een kwaliteitsmanagementsysteem aan voldoen?

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale ISO 9001 norm. Het moet een goed gedefinieerde structuur hebben met duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en processen. Het moet ook gericht zijn op continu verbetering en het betrekken van medewerkers op alle niveaus.

Hoe ziet een kwaliteitsmanagementsysteem eruit?

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een beschrijving van je bedrijf. Het bestaat uit verschillende onderdelen, zoals strategie, heldere interne organisatie, primaire procedures en ondersteunde procedures. Om het systeem toegankelijk te maken voor de medewerkers die volgens dit systeem moeten werken, wordt deze veelal ondergebracht in een digitale omgeving als b.v. SharePoint.

Hoe een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten?

Om de potentie van een kwaliteitsmanagementsysteem ten volle te benutten is het belangrijk om jouw eigen bedrijf als uitgangspunt te nemen. Breng jouw (kwaliteits-) beleid, jouw organisatie (organigram, functieprofielen, HR-procedures) en jouw procedures van hoofdactiviteiten in kaart om te starten. Vul daarna op basis van de ISO 9001 norm, de onderdelen aan die door de ISO 9001 norm aanvullend worden verlangd. Wijs een kwaliteit coördinator aan die de kartrekker wordt in het beheer van het systeem. Dit alles leidt tot een herkenbaar en goed bruikbaar kwaliteitsmanagement systeem!

Maak geen gebruik van een “standaard” handboek omdat dit vaak leidt tot onnodig zware en irrelevante zaken voor jouw kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagement is een essentieel aspect van moderne bedrijfsvoering. Door het implementeren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem kunnen organisaties hun concurrentievermogen vergroten, klanttevredenheid verbeteren en duurzame groei bevorderen.

Ben je nu geïnteresseerd in kwaliteitsmanagement en/of ISO 9001 certificaat te behalen? Wij adviseren en begeleiden je hier graag bij. Neem contact op met één van onze ervaren adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.