De nieuwe VCA-norm

Leestijd: < 1 minuut

De huidige VCA-norm dateert alweer uit 2008. Reden temeer om deze weer tegen het licht te houden en alle leasons learned van de afgelopen jaren hierin te verwerken. De knappe koppen van veiligheidminnend Nederland buigen zich al geruime tijd over de nieuwe. Hoewel er over een aantal zaken consensus blijkt te zijn, is deze nog steeds niet definitief en certificeerbaar. De verwachting is dat dit in de komende maanden rond moet komen.

Een tipje van de sluier:
• Toolboxmeetings voor VCA * wordt weer verplicht;
• De structuur van de norm gaat op de schop om de opzet ‘logischer’ te maken;
• Er wordt een stapje gezet richting de ISO 9001 door meer eisen te stellen omtrent de evaluatie van de werking van het VCA systeem. Bedrijven die een door De Vaart opgezet managementsysteem hebben, voldoen veelal reeds aan deze richtlijnen;
• Meer nadruk op bevindingen van positief gedrag tijdens bijvoorbeeld OOG-ronden en werkplekinspecties;
• Verplichting tot het hebben van Nederlandse deskundige ondersteuning (arbodienst en veiligheidskundigen) vervalt voor buitenlandse VCA-bedrijven.

Zoals gezegd is de norm nog niet definitief, maar het zal niet lang meer duren. Vraag uw De Vaart-adviseur naar het laatste nieuws!