Uitdagingen waarmee een groeiend bedrijf te maken krijgt

Leestijd: 3 minuten

De uitdagingen van een groeiend bedrijf

Het gaat lekker met uw bedrijf, en het is flink aan het groeien. Dan hoeft u zich toch verder nergens druk om te maken? Veel ondernemers komen er al snel achter dat dit helaas niet het geval is. De groei van uw bedrijf brengt namelijk veel nieuwe uitdagingen met zich mee.
We beschrijven hieronder enkele uitdagingen waar snelgroeiende bedrijven mee te maken krijgen, en natuurlijk ook hoe u daar als ondernemer mee om kunt gaan.

Toekomst

Ook wanneer het goed gaat met uw bedrijf, is het belangrijk om doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Het gaat dan niet alleen om efficiënte bedrijfsvoering, maar zeker ook om de groei van uw bedrijf. Vraagt u zich af of u nog wel op de goede weg bent? We helpen u graag deze en andere relevante vragen te beantwoorden door middel van organisatieadvies.

Aan wensen van stakeholders voldoen

Hoe groter uw bedrijf wordt, des te meer de stakeholders van u verwachten. Een goede klantenservice, MVO, een helder kwaliteitsmanagement systeem, oog voor het milieu; u heeft flink wat balletjes hoog te houden. Een van de grootste uitdagingen voor ondernemers met een snelgroeiend bedrijf is om aan de wensen van alle stakeholders te voldoen.

De behoeftes van uw stakeholders gaan vaak hand in hand met een ‘gezonde’ bedrijfsvoering. Opdrachtgevers en andere stakeholders willen het, maar voor uzelf is het ook prettig om de kwaliteit van uw producten en services te verbeteren, oog te hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en om milieubewust en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Welk punt u ook wilt verbeteren, De Vaart staat u bij met passend advies, daarnaast zorgen we ook voor de praktische invulling en uitvoering van onze aanbevelingen.

Effectief leiderschap

Als ondernemer in een groeiende organisatie is de grootste uitdaging dat u zelf moet meegroeien. Eerder kon u een kleine groep medewerkers direct aansturen, nu zult u moeten inspireren, motiveren en goed communiceren om de hele organisatie te bereiken. U zult meer moeten delegeren aan uw medewerkers. Dit betekent natuurlijk ook dat u vertrouwen in ze moet hebben, ze goed begeleidt, ze van feedback voorziet maar ook controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Heldere rolverdelingen

In een groeiende organisatie is de kans groot dat taken en verantwoordelijkheden onduidelijk worden. Waarom houdt niemand de voorraden meer bij in het magazijn? Waarom zijn die twee collega’s allebei met dezelfde order bezig? Eerder hoefden we dat niet te plannen, wie gaat dit nu oppakken? Zou er niet iemand de rol van HR moeten oppakken?
In een groeiende organisatie is een duidelijke rolverdeling ontzettend belangrijk. Definieer daarom duidelijke taken en verantwoordelijkheden en neem alle medewerkers mee in dit proces!

Heldere processen

Wanneer uw bedrijf groeit, dan zal ook de dagelijkse gang van zaken gaan veranderen. Veel ondernemers merken dat ze al hun tijd en energie kwijt zijn aan de dagelijkse werkzaamheden om het bedrijf draaiende te houden. Door goede werkafspraken met elkaar te maken, deze vast te leggen en te bewaken, creëren we meer duidelijkheid en meer effectiviteit binnen het bedrijf. Het proces is beter beheerst. U hoeft zich niet meer overal mee te bemoeien maar alleen met de uitzonderingen die aandacht vragen en verdere optimalisatie mogelijkheden. In plaats van midden in het proces mee te draaien, staat u erboven en overziet u het proces!

Onze werkwijze

We stellen ons advies en begeleiding altijd af op onze waarnemingen binnen uw organisatie. Doordat we medewerkers op hun werkplek spreken en vragen hun uitspraken te onderbouwen met voorbeelden, krijgen we een helder beeld van de werkelijkheid. Vervolgens doen we voorstellen. Die zullen worden uitgewerkt in concept afspraken (dus meestal geen lijvig rapport). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een actielijst, een functieomschrijving, of een stuk procedure omschrijving. Het concept wordt doorgesproken met de betrokkenen, ter beoordeling en goedkeuring. Na akkoord bewaken we desgewenst ook het nakomen van de gemaakte afspraken. We werken dus altijd in het zicht bij u op locatie.

Maak vrijblijvend een afspraak

Herkent u zichzelf of uw organisatie in bovenstaande punten? Heeft u wel ideeën, maar kunt u deze niet in acties omzetten? Wij helpen u graag om uw gedachten te structureren en maken samen met u een plan om de gewenste situatie te bereiken.

Maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze specialisten voor meer informatie. Vul hier op de site het contactformulier in, bel 010-2688015 of stuur een mail naar info@devaart.nl.