De veiligheidscultuur verbeteren binnen uw bedrijf

Leestijd: 2 minuten

Uit ongevallenonderzoek is gebleken dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een ongeval. Werkgevers en werknemers moeten zich niet alleen aan de regels houden, ook een (pro-)actieve houding wat betreft gezond en veilig gedrag is noodzakelijk voor een positieve veiligheidscultuur binnen uw bedrijf. Arbeidsrisico’s herkennen en erkennen en elkaar wijzen op onveilig gedrag is hierbij cruciaal.

Voordelen van een positieve veiligheidscultuur

In een positieve veiligheidscultuur streven leidinggevenden en medewerkers er samen naar om altijd zo veilig mogelijk te handelen, vooral als er sprake is van doelstellingen die met elkaar concurreren.

De voordelen van een positieve veiligheidscultuur voor uw bedrijf zijn o.a.

  • Beter begrip van werkomstandigheden en daardoor betere prestaties
  • Beperking van het aantal arbeidsongevallen, bijv. door verbeterde rapportage van bijna-ongevallen
  • Kosten door arbeidsongevallen, onveilige handelingen en omstandigheden worden beperkt
  • Operationele risico’s worden beperkt, door meer risicobeoordeling, beter begrip van werkomstandigheden en risico’s op alle niveaus
  • Verbetering van het bedrijfsimago

De veiligheidscultuur, wat is dat precies?

Veiligheidscultuur gaat over de houding ten aanzien van veiligheid, overtuiging over het nut van veiligheid en waarde die men hecht aan veiligheid. Als veiligheid een belangrijk onderdeel is van de houding en overtuiging van medewerkers of de organisatie als geheel, dan spreken we van een positieve veiligheidscultuur.

De veiligheidscultuur is een onderdeel binnen de organisatiecultuur gericht is op veiligheid. Bij een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf wordt dus automatisch de organisatiestructuur onderzocht, waarbij de nadruk specifiek ligt op veiligheid.

Om uw organisatie op korte termijn gericht door te lichten kunnen wij een organisatiescan uitvoeren, waar wij verbeterpunten blootleggen. Op basis van deze scan adviseren wij u hoe u de verbeterpunten het beste kunt oppakken.

Manieren om de veiligheidscultuur te verbeteren

Wanneer u de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf wilt verbeteren, moet er een strategie worden geïmplementeerd die gesteund wordt door het hoger management. Door de veiligheidscultuur goed in kaart te brengen, krijgt u een helder beeld van de verbeteringen die mogelijk zijn binnen uw bedrijf. Zo kan de juiste strategie worden ontwikkeld voor het bepalen van sterke en zwakke punten van de huidige cultuur. Hiervoor kan bijvoorbeeld de veiligheidsladder goed worden gebruikt.

Bij het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf kunt u denken aan een aantal zaken:

  • Begrijpen en waarderen van onderdelen die al goed functioneren
  • Het vergroten van het bewustzijn van uw werknemers
  • Veilig gedrag zichtbaar belonen
  • Een eenvoudig systeem ontwikkelen voor het delen van veiligheidsproblemen
  • Het trainen van de leidinggevenden

Een positieve veiligheidscultuur wordt uitgedragen door de leidinggevenden. Daarom kan het investeren in training voor uw leidinggevenden zeer gunstig zijn voor de veiligheid binnen uw bedrijf. Veilig gedrag moet een gewoonte worden binnen uw bedrijf. Onveilig gedrag ontstaat ook vaak omdat werknemers hun werk gehaast uitvoeren. Zorg daarom dat zij voldoende tijd krijgen om hun taken uit te voeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u graag de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf in kaart brengen, of verbeteren? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onze adviezen en begeleiding geven we op basis van waarnemingen binnen uw bedrijf. We spreken medewerkers op hun werkplek en vragen ze hun uitspraken te onderbouwen met voorbeelden. Hierdoor krijgen we een helder beeld van de situatie en doen we verbetervoorstellen. Deze voorstellen worden uitgewerkt in concept afspraken (geen lijvig rapport). Denk bijvoorbeeld aan een actielijst, een procedureomschrijving of een functieomschrijving. Het concept wordt met de betrokkenen doorgesproken ter beoordeling en goedkeuring. Wanneer deze akkoord zijn, bewaken we ook het nakomen van deze afspraken. We werken dus altijd in het zicht, bij u op locatie.