Advies en begeleiding over de veiligheidsladder

Wilt u met uw bedrijf certificeren op een bepaalde trede van de veiligheidsladder? Kies voor praktisch advies en begeleiding door de specialisten van De Vaart. Wij bieden persoonlijk en maatwerk begeleiding voor het veilig handelen binnen uw organisatie. En daarmee met het behalen van de certificering voor de veiligheidsladder. Lees voor meer informatie verder, of neem direct contact op met onze specialisten.

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder meet het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties en stuurt aan op het bewust veilig handelen. Het draait allemaal om de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. De veiligheidsladder vraagt niet zozeer om gekeurd materieel of een goed werkende BHV-organisatie, maar meer om organisatiebreed veiligheidsbewustzijn. De veiligheidsladder heeft dus een andere focus dan VCA of ISO 45001.

De ladder bestaat uit vijf treden en telt achttien bedrijfsaspecten, van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid. U bepaalt zelf op welke trede u wilt certificeren. Organisaties die de Governance Code hebben ondertekend, vereisen tenminste niveau 2 van hun toeleveranciers vanaf 2022. De kans is groot dat ook uw organisatie deze verplichting opgelegd krijgt! Voor een gedetailleerde beschrijving van de veiligheidsladder en de verschillende treden, kunt u het Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0 raadplegen.

veiligheidsladder

Trede 1

Bij bedrijven op de eerste trede van de veiligheidsladder wordt geen aandacht besteed aan preventieve veiligheidsactiviteiten. Er heerst de mentaliteit dat er toch niets fout gaat, en er wordt weinig tot niets geïnvesteerd in het verbeteren van veiligheidsgedrag. ‘Wat niet weet, wat niet deert’ is een mentaliteit die bij deze bedrijven de overhand heeft. Dit is natuurlijk niet het gewenste gedrag. Deze trede van de veiligheidsladder wordt dan ook niet beloond.

Trede 2

De tweede trede van de veiligheidsladder houdt in dat een bedrijf aanpassingen maakt nadat er iets fout gaat. Er worden dus geen voorzorgsmaatregelen genomen, maar dingen veranderen nadat er iets mis gegaan is. Mensen zien zichzelf eerder als het slachtoffer van een fout dan als de verantwoordelijke. Daardoor is de verandering vaak van korte duur. Dit gedrag wordt slechts matig gewaardeerd. De veranderingen zijn vaak niet blijvend, maar er wordt in ieder geval aandacht aan de veiligheid besteedt.

Trede 3

Bij de derde trede van de veiligheidsladder stelt een bedrijf zich kwetsbaar op. Er wordt verantwoordelijkheid genomen. Dit komt vaak wel voort uit eigenbelang. De grootste motivatie is ‘wat levert het mij op?’ De verantwoordelijkheid wordt vooral door het (hogere) management genomen. Dit betekent dus dat er nog niet binnen het gehele bedrijf genoeg aandacht aan wordt besteedt. Toch is het een positieve ontwikkeling, omdat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan veiligheid, en omdat er preventieve maatregelen genomen worden. Deze trede van de veiligheidsladder wordt gewaardeerd.

Trede 4

De vierde trede van de veiligheidsladder betekent dat veiligheid een hoge prioriteit heeft bij een bedrijf. Er wordt voortdurend gewerkt aan de verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Zo worden medewerkers bijvoorbeeld gemotiveerd om elkaar te wijzen op onveilig gedrag en het actief te verbeteren. Het bedrijf voert verbeteringen stelselmatig in, en evalueert die ook. Bij deze trede van de veiligheidsladder wordt veilig werken ook gezien als een eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Dit wordt hoog gewaardeerd.

Trede 5

De vijfde trede is de laatste stap van de veiligheidsladder. Hierbij is veiligheid helemaal geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van een organisatie. Bij reflectie en evaluatie is het een vast onderdeel dat ter sprake komt, zowel binnen de organisatie als met branchegenoten. Medewerkers zijn gewend om altijd rekening te houden met de veiligheid binnen het bedrijf. Deze vijfde trede van de veiligheidsladder wordt zeer hoog gewaardeerd.

Handboek veiligheidsladder

Hoe de veiligheidsladder in de praktijk gerealiseerd wordt, is voor ieder bedrijf anders. Zoals u kunt lezen zijn de vijf treden over het algemeen abstract, en moet er voor elke organisatie gekeken worden hoe de treden behaald worden. Het handboek Safety Culture Ladder (veiligheidsladder) geeft het kader voor de certificatie op de veiligheidsladder. Alle eisen die nodig zijn om aan een bepaalde trede te voldoen, staan in dit handboek weergegeven. Het handboek geeft ook richtlijnen over op welke manier de beoordeling van een bepaald aspect zal plaatsvinden. De Vaart adviseert u graag over de toepassing van het handboek veiligheidsladder binnen uw organisatie. Wij komen langs bij uw organisatie, en analyseren hoe u er op het moment voor staat. Vervolgens adviseren we u over de manieren waarop u binnen uw bedrijf op een bewuste manier met veiligheid bezig kunt zijn. Ons advies is helder, praktisch en goed toe te passen binnen uw bedrijf.

Vragenlijst voor zelfevaluatie

Weten hoe uw bedrijf op het moment presteert? Daarvoor kunt u de vragenlijst voor zelfevaluatie gebruiken. Met de SAQ (Self Assessment Questionnaire) toetst u aan de hand van een aantal vragen de huidige veiligheidscultuur binnen uw bedrijf. De SAQ is opgebouwd aan de hand van het certificeringsschema van de veiligheidsladder, en opgedeeld in zes bedrijfsaspecten:

  1. Leiderschap & Betrokkenheid
  2. Beleid & Strategie
  3. Organisatie & Opdrachtnemers
  4. Werkplek & Procedures
  5. Afwijkende Communicatie
  6. Audits & Statistieken

De specialist van De Vaart komt graag bij u langs voor meer informatie over de SAQ en de veiligheidsladder. Wij toetsen uw bedrijf aan de hand van de vragenlijst, en geven praktisch advies over hoe u de volgende trede van de veiligheidsladder kunt bereiken. Wilt u zich laten certificeren? Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op en maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Hoe helpt De Vaart u met de veiligheidsladder?

De veiligheidsdeskundigen bij De Vaart begeleiden u bij het certificeringsproces voor de Veiligheidsladder. Zij beoordelen, samen met u, in hoeverre aan de vereisten uit de veiligheidsladder wordt voldaan. Daarnaast biedt de adviseur van De Vaart concrete oplossingen om te kunnen voldoen aan de vereisten van de veiligheidsladder. Bent u benieuwd naar het certificeringsproces of wilt u direct een afspraak maken? Neem contact met ons op! Bel +31 (0)10 26 88 015, stuur een mail naar info@devaart.nl of vul het contactformulier in. Wij komen graag met u het stappenplan voor uw bedrijf bespreken.