Veiligheidsladder: wat is het verschil tussen trede 2 en trede 3

Leestijd: 3 minuten

Veiligheid op de werkvloer is belangrijk voor bedrijven die zich inzetten voor een risicovrije werkomgeving. Maar hoe kunnen organisaties dit streven naar veiligheid op een effectieve manier aanpakken? Hier komt de Veiligheidsladder in beeld, de veiligheidsladder is een instrument dat bedrijven helpt om veiligheidsniveaus te meten en te verbeteren. In deze blog gaan we het hebben over twee belangrijke treden van de Veiligheidsladder: trede 2 en 3.

Trede 2: Bewustzijn en betrokkenheid

Op trede 2 van de veiligheidsladder wordt van een organisatie verwacht dat er aandacht wordt besteed aan het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij medewerkers op het gebied van veiligheid. Dit houdt in dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan hun werkzaamheden en dat ze betrokken zijn bij het verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie. Het gaat hierbij om het creëren van een veiligheidscultuur waarbij medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag en waarbij er open wordt gecommuniceerd over veiligheid.

Trede 3: Risicobeheersing

Op trede 3 van de veiligheidsladder wordt van een organisatie verwacht dat er structureel aandacht wordt besteed aan het beheersen van risico’s op het gebied van veiligheid. Dit houdt in dat er risicoanalyses worden uitgevoerd en dat er maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. Het gaat hierbij om het implementeren van veiligheidsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen van ongevallen en incidenten.

Verschillen tussen trede 2 en trede 3

Het verschil tussen trede 2 en 3 zit hem voornamelijk in de mate waarin een organisatie bezig is met het beheersen van veiligheidsrisico’s. Op trede 2 wordt er vooral aandacht besteed aan het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij medewerkers. Op trede 3 gaat een organisatie een stap verder door structureel bezig te zijn met het beheersen van veiligheidsrisico’s. Dit houdt in dat er risicoanalyses worden uitgevoerd en dat er maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen.


Een organisatie die trede 3 heeft bereikt, heeft daarmee aangetoond dat veiligheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Er wordt actief gewerkt aan het voorkomen van ongevallen en incidenten en er is sprake van een veiligheidscultuur waarbij medewerkers zich betrokken voelen bij het verbeteren van de veiligheid.

Voordelen van het bereiken van trede 3 van de Veiligheidsladder voor bedrijven

Het bereiken van trede 3 van de Veiligheidsladder brengt diverse voordelen met zich mee voor bedrijven die zich inzetten voor veilig werken. Hieronder worden enkele belangrijke voordelen benoemd:

  • Verbeterde risicobeheersing: Trede 3 van de Veiligheidsladder vereist dat een organisatie structureel bezig is met het beheersen van veiligheidsrisico’s. Door het uitvoeren van gedegen risicoanalyses en het implementeren van passende maatregelen, kan een bedrijf effectief risico’s verminderen en voorkomen. Dit resulteert in een veiligere werkomgeving en vermindert het aantal ongevallen en incidenten.
  • Verhoogd veiligheidsniveau: Het behalen van trede 3 toont aan dat een organisatie een hoog niveau van veiligheid heeft bereikt en zich actief inzet voor het voorkomen van ongevallen. Dit kan het vertrouwen van klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders vergroten, aangezien zij zien dat veiligheid een prioriteit is binnen de organisatie.
  • Betere concurrentiepositie: In sommige gevallen kan het behalen van trede 3 van de Veiligheidsladder verplicht worden gesteld door opdrachtgevers of in specifieke sectoren. Door aan deze vereisten te voldoen, kan een bedrijf zich onderscheiden van concurrenten en een concurrentievoordeel behalen. Klanten geven vaak de voorkeur aan bedrijven die aantoonbaar hoge veiligheidsnormen hanteren.

Het is belangrijk op te merken dat de Veiligheidsladder niet verplicht is voor alle bedrijven. De verplichting kan afhangen van de sector waarin een bedrijf opereert en de specifieke eisen van opdrachtgevers. Echter, zelfs als het niet verplicht is, kan het behalen van trede 3 aantonen dat een bedrijf zich inzet voor veiligheid en daarmee het vertrouwen en de reputatie versterken. Door trede 3 van de Veiligheidsladder te bereiken, profiteren bedrijven van verbeterde risicobeheersing, een verhoogd veiligheidsniveau en een betere concurrentiepositie. Deze voordelen dragen niet alleen bij aan een veiligere werkomgeving, maar kunnen ook bijdragen aan zakelijk succes en klanttevredenheid.

Conclusie:

Het verschil tussen trede 2 en 3 van de veiligheidsladder zit hem voornamelijk in de mate waarin een organisatie bezig is met het beheersen van veiligheidsrisico’s. Op trede 2 wordt er vooral aandacht besteed aan het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij medewerkers, terwijl op trede 3 een organisatie structureel bezig is met het beheersen van veiligheidsrisico. Wil je nu meer weten wat De Vaart aanbied klik dan op deze link.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten en ontdek hoe De Vaart jouw bedrijf kan ondersteunen.