ISO 27001 Certificering: Waarom Het Cruciaal Is voor Informatiebeveiliging

Leestijd: 3 minuten

Wat is ISO 27001?

In de hedendaagse digitale wereld, waarin informatie een van de meest waardevolle activa van organisaties is geworden, is het essentieel om informatie te beschermen tegen dreigingen en risico’s. Een van de meest prominente internationale normen die bedrijven en organisaties helpt bij het waarborgen van informatiebeveiliging is ISO 27001 certificering. ISO 27001, in de volksmond bekend als de “ISO 27001-norm”, is een hoeksteen geworden van het beheren en beschermen van gevoelige informatie. Het voornaamste doel van de ISO 27001 om via een risico gebaseerde aanpak de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Dit alles wordt bewerkstelligd met de PLAN-DO-ACT-CHECK cyclus.

Dit artikel is bedoeld om u een diepgaand inzicht te geven in ISO 27001, wat het inhoudt, waarom organisaties certificeren voor deze norm, wat een Information Security Management System (ISMS) is, hoe een ISMS eruitziet en hoe u er een kunt opzetten. We zullen deze onderwerpen in detail bespreken, zodat u een grondig begrip krijgt van hoe ISO 27001 kan bijdragen aan het beveiligen van uw informatie en het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie.

Wat is de BIV en wat is de relatie met ISO 27001 certificering?

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie zijn drie kernbegrippen van de ISO 27001. De beschikbaarheid van informatie houdt in dat de juiste informatie en systemen toegankelijkheid is. De integriteit van informatie houdt in dat de informatie juist is. De vertrouwelijkheid van informatie houdt in dat de informatie alleen inzichtelijk is voor de personen waarvoor het relevant is om de informatie in te kunnen zien.

BIV vormt het fundament van ISO 27001 certificering, en organisaties moeten deze principes nauwlettend volgen om te voldoen aan de norm. Door deze beginselen te omarmen, kunnen organisaties de risico’s voor hun informatie minimaliseren en tegelijkertijd zorgen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van hun gegevens.

Waarom certificeren voor ISO 27001?

Door middel van een ISO 27001 certificering toont een organisatie aan dat zij beheersmaatregelen hebben geïmplementeerd opgesteld om informatie te beveiligen. Hierdoor wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd; is belangrijke data beveiligd en wordt de kans op incidenten en datalekken verkleind. Dit geeft klanten het vertrouwen dat hun data bij een ISO 27001 gecertificeerde organisatie veilig is.

Wat is een ISMS?

Een information security management system (ISMS) is een set een beleidsregels, processen en procedures om te bewerkstelligen dat een organisatie voldoet aan de ISO 27001 richtlijnen. In andere woorden, een set aan samenhangende afspraken om doelen te bereiken en continu te verbeteren op het gebied van informatiebeveiliging.

Hoe ziet een ISMS eruit?

Een ISMS raakt verschillende onderwerpen van een organisatie zoals stakeholders, leveranciers, wet en regelgeving, risico, etc.. Bij elk onderwerp worden de risico’s in kaart gebracht en worden beheersmaatregelen opgesteld, met als doel om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen en continue verbetering te bewerkstelligen op het gebied van informatiebeveiliging.

Hoe een ISMS op te zetten voor ISO 27001 certificering?

Om een passend ISMS op te zetten wordt de organisatie als uitgangpunt genomen. Op basis van het beleid, organisatie en bestaande risico’s wordt een ISMS opgezet. Daarnaast is het belangrijk om op accenten te leggen op de onderwerpen die voor een organisatie belangrijk is, deze onderwerpen verschillen natuurlijk per organisatie. Wanneer dit afgerond is wordt op basis van de ISO 27001 het managementsysteem aangevuld om te voldoen aan de norm en te kunnen certificeren.

Ben je nu geïnteresseerd in informatiebeveiliging en/of een ander certificaat te behalen klik hier? Wij adviseren en begeleiden je hier graag bij. Neem contact op met één van onze ervaren adviseurs door te bellen naar 010 26 88 015 of mail naar info@devaart.nl om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Wij helpen je graag meer grip te krijgen op je organisatie.