Beuk Horeca

Medio 2009 heeft Beuk Horeca B.V. besloten haar milieumanagementsysteem en haar kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming te brengen met de normen volgens ISO 14001:2004 respectievelijk ISO 9001:2008 en dienovereenkomstig te laten certificeren. (…)

Om ons in dit proces te ondersteunen en te begeleiden zijn de diensten ingeschakeld van De Vaart B.V. (…)

De Vaart B.V. heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden in grote mate de werknemers van Beuk Horeca B.V. betrokken. (…) Deze bottom-up benadering heeft zeker ook geresulteerd in grotere betrokkenheid van de werknemers bij de ISO-certificering en is als zeer prettig ervaren door de werknemers. (…)

De aanpak en werkwijze hebben geresulteerd in een gestructureerd traject met een korte doorlooptijd, met grote betrokkenheid van de werknemers en een prettige samenwerking.