default image
EMC

Bij EMC zijn we het ISO en OHSAS certificatietraject gestart met Felieke Volman en Tycho keuken. Na de opstart van het procedureproces heeft Tycho het hele proces voor zijn rekening genomen. Dit is geruisloos gegaan. De processen zijn in kaart gebracht door het interviewen van werknemers die werkzaam met deze processen. Hierbij is op correcte wijze verwoord hoe onze processen in elkaar zitten, rekening houdend met het feit dat alle, voor de normering vereiste inhoud aanwezig was. Hierbij is in onderling overleg bepaald hoe de ontbrekende procesdelen het beste ingericht konden worden. Mede door bovenstaande aanpak, was de implementatie een relatief eenvoudig proces.

Middels een interne audit, uitgevoerd door Tycho, zijn de laatste punten naar boven gekomen om de punten op de i te zetten. Dat dit is gelukt bleek uit het feit dat we bij de certificatie audit slechts één kleine administratieve afwijking hebben hoeven wegwerken, en de DNV auditor zijn complimenten gaf over de volwassenheid van het systeem. We hebben hiermee een managementsysteem waarmee onze organisatie klaar is voor de toekomst, en dat daadwerkelijk meer toevoegt dan alleen de normeisen van ISO 9001 en OHSAS.