Silicon RAS

Middels deze mail wil De Vaart bedanken voor de verbeteringen welke jullie binnen onze organisatie hebben doorgevoerd. Door duidelijk en open met alle niveaus binnen onze organisatie te communiceren, hebben jullie draagvlag voor verandering weten te creëren.

Tevens ben je, met je praktische en enthousiaste instelling, in staat geweest om concrete organisatorische en procesmatige verbeteringen door te voeren ter verdere professionalisering van onze organisatie, waar ons dat in het verleden veel moeite heeft gekost.