SiSo IT Services

Hierbij verklaart SiSo IT Services in de periode oktober 2017 tot en met oktober 2018 Organisatie- en Adviesbureau De Vaart de opdracht te hebben gegeven om SiSo voor te bereiden op het audit- en certificeringstraject m.b.t. ISO 9001 en 27001. Na een succesvolle audit is het ons bedrijf gelukt om op 13 november 2018 het ISO 9001 en ISO 27001 certificaat te mogen ontvangen.

Voorafgaand aan de audit heeft Tycho Keuken van Adviesbureau De Vaart ons op deskundige wijze begeleid in dit traject. Er ontstond een goede samenwerking waarbij we niet alleen een gestroomlijnd managementsysteem kregen, maar in dit traject ook de nodige organisatorische verbeteringen hebben doorgevoerd. Tycho Keuken heeft de diverse verbetersuggesties gedaan m.b.t. het vastleggen van de diverse processen binnen ons bedrijf. Hierdoor is er een degelijk fundament gelegd voor de toekomst van ons bedrijf.

Gezien de prettige samenwerking kunnen wij De Vaart dan ook aanbevelen aan organisaties die ondersteuning behoeven bij de opzet en/of implementatie van een managementsysteem enerzijds en organisatorische verbeteringen anderzijds.

Mevr. C. Sontrop
CEO