Teleflex BV

In het kader van het opzetten van het ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem zijn wij in contact gekomen met Adviesbureau De Vaart. Na een prettige eerste kennismaking zijn we al snel overgegaan tot het verstrekken van de opdracht. Mede door de korte lijnen is het een zeer prettig bedrijf om mee samen te werken.

Als adviseur bij ons is hiervoor Birgit Dekkers aangesteld. Wij hebben Birgit leren kennen als een gedreven en ervaren adviseur die ons veel werk uit handen heeft genomen om te komen tot de certificatie. Het schrijven van de benodigde procedures, het online handboek en de contacten met DNV werden door Birgit uitstekend uitgevoerd. Mede door haar inzicht zijn wij zelf ook intern anders tegen procedures aan gaan kijken wat geresulteerd heeft in betere interne communicatie.

Mede door haar professionele aanpak en begeleiding is de certificering door DNV vlekkeloos verlopen. Wij zullen dan ook zeker gebruik blijven maken van haar diensten bj de jaarlijkse hercertificatie’s.

Met vriendelijke groet,

Bob de Hoon